Studentorganisasjonen i Agder avholdt 22.mai sin årlige Valgforsamling hvor studenter ble valgt til råd, styrer og utvalg i STA og på UiA.

Sittende leder Benedicte Nordlie sier at hun er fornøyd med årets Valgforsamling og synes det er gledelig med alle engasjerte studenter som har stilt til valg, «Å stille til valg er kanskje ikke den mest behagelige posisjonen å være i, derfor synes jeg det er veldig positivt at det er så mange som har turt å ta det steget»

I flere av vervene har det vært reell kamp om plassene og dette viser at studenter ser viktigheten av å engasjere seg «Vi er heldige som går på et universitet som ønsker å ta med studenter i viktige beslutninger, jeg har troa på at de nyvalgte vil være gode og viktige stemmer for å gjøre UiA enda bedre» sier Nordlie.

Under Valgforsamlingen velges det 85 faste- og vararepresentanter. Blant disse er det stor spenning om hvem som skal representere studentene i styret for Studentorganisasjonen i Agder og hvem som skal være representanter i Universitetsstyret. Disse ble valgt:

 

STA-styret:

Fra venstre: Bendik Hagen,Sindre Nikolai Andersen, Benedicte Nordlie, Adam Tzur, Olea M. Norset

 

Leder: Benedicte Nordlie

Nestleder: Olea Magdalene Norset

Fagpolitisk ansvarlig: Sindre Nikolai Andersen

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Bendik Hagen

Kommunikasjonsansvarlig: Adam Tzur

 

Universitetsstyret:

Fra venstre: Pernille K. Rist-Christensen, Robin A.R. Moudnib, Mathilde Tomine E. Giske, Jakob Mæland


Faste: Robin A.R. Moudnib og Mathilde Tomine E. Giske
Vara: Pernille K. Rist-Christensen og Jakob Mæland

 

Valgt til øvrige råd, styrer og utvalg:

 

UiAs Klagenemda

1.faste representant: Jacob H. Handegard

2.faste representant: Selma Hesselberg

1.varareprsentant: Johanna I. Aaker

2.varareprsentant: Andreas Landmark

 UiAs Ansettelseutvalg

1.faste representant: Benedicte Nordlie

2.faste representant: Jakob Mæland

1.varareprsentant: Ingvild Sommerfeldt

2.varareprsentant: Rolf Bjarne Larsen

UiAs Prisutvalg

Faste representanter: Kristian B. Bakken og Hilde Hagen

UiAs Læringsmiljøutvalg

1.faste representant: Thomas Johnsen

2.faste representant: Sofie S. Klit

3.faste representant: Tina Maria V. Rusti

4.faste representant: Hilde Hagen

5.faste representant: Bendik Hagen

6.faste representant: Rolf Bjarne Larsen

1.varareprsentant: Anna Synnøve Røysland

2.varareprsentant: Victoria Østerberg

3.varareprsentant: Susann Kvam

4.varareprsentant: Ingvild Sommerfeldt

UiAs Utdanningsutvalg

1.faste representant: Kristian B. Bakken

2.faste representant: Sofie S. Klit

1.varareprsentant: Rolf Bjarne Larsen

UiAs Skikkethetsnemd

Faste representanter: Thea Margitte Wiik og Fredrik Arntzen

UiAs Valgstyre

Faste representanter: Kai Steffen Østensen og Hendrin Akrawi

UiAs Likestillings- og inkluderingsutvalg

1.faste representant: Bendik Hagen (læringsmiljøpolitisk ansvarlig i STA-styret har fast plass)

2.faste representant: Susann Kvam

1.varareprsentant: Ida Kjølsø

2.varareprsentant: Rolf Bjarne Larsen

Unikumstyret

Fast representant: Jakob Mæland

STAs Fag og forskningspolitiske utvalg

Representanter: Susann Kvam og Victoria Østerberg

STAs Læringsmiljøpolitske utvalg

Representanter: Michelle Brynhildsen, Nora Kvernberg, Anna Synnøve Røysland og Rolf Bjarne Larsen

STAs Internasjonale utvalg

Representanter: Susann Kvam, Vestein Langseth Lauritsen og Helene Tveit Vøllestad

STAs Bærekrafts- og miljøpolitiske utvalg

Representanter: Fredrik Arntzen, Kyra Byrne og Nora Kvernberg

STAs Valgkomité

Leder: Kai Steffen Østensen

Medlemmer: Hendrin Akrawi

STAs Kontrollkomité

Leder: Christine Alveberg

Medlemmer: Pernille K. Rist-Christensen

Velferdstinget i Agder

1.faste representant: Michelle Brynhildsen

2.faste representant: Andreas Landmark

3.faste representant: Hilde Hagen

4.faste representant: Tina Maria V. Rusti

5.faste representant: Kyra Byrne

6.faste representant: Sofie S. Klit

7.faste representant: Victoria Østerberg

1.varareprsentant: Vestein Langseth Lauritsen

2.varareprsentant: Anna Synnøve Røysland

 

 

 

 

 

 

 

Avslutningsvis ønsker STA å takke studentene som har kjempet for å representere studentene ved universitetet i året som har vært, og ønsker de nyvalgte lykke til i året som kommer.

 

Benedicte Nordlie,
Leder, Studentorganisasjonen i Agder.

 

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål