Snart ett år har gått siden jeg ble valgt inn i STA-styret som fagpolitisk ansvarlig; et høyst spennende verv som har gitt meg mye innsikt i det byråkratiske livet på UiA. Denne perioden har vist meg gleden av å drive på med fag- og forskningspolitikk, og ikke minst dets relevans for studenter.

‘Fagpolitikk’ tar seg alle områdene innenfor forskning og undervisning – og særlig utviklingen av denne. Fra et studentperspektiv har det vært nødvendig dette året å fokusere særlig på sensurene for avlagte eksamener. Begrunnelsene for forsinket sensur har en tendens til å komme etter fristen ved de fleste norsks høyere utdanningsinstitusjoner. Derfor har mitt arbeid vært dedikert til blant annet å se på ulike mekanismer som kan forhindre at sensuren blir forsinket.

Et annet viktig moment er å kunne jobbe for at det er kvalitet i studenters utdanning, men minst like viktig er det å ivareta det sosiale perspektivet med studietiden. I virket som fagpolitisk ansvarlig har jeg derfor sett på muligheten for en egen mentorordning på UiA. En slik mentorordning skal sikre alle studenter en egen mentor for å styrke den faglige og sosiale integrasjonen og for å  forebygge frafall, særlig for førsteårsstudenter.

Som fagpolitisk ansvarlig i STA, får man også lede sitt eget utvalg; Fag- og forskningspolitisk utvalg. Arbeidet som utvalget har lagt ned er svært godt, og det er alltid lurt å ha dyktige sparringspartnere inn mot sitt daglige arbeid. Et slikt utvalg letter dessuten arbeidsmengden og frigjør kapasitet man har på denne 50% stillingen man har ved siden av egne studier.

Det har dessuten gitt god avkastning å være en engasjert studentpolitiker. Jeg har blant annet blitt valgt inn i Fag- og forskningspolitisk komité i Norsk Studentorganisasjon. Jeg har vært med på å etablert et nasjonalt nettverk sammen med studentrepresentanter i de åtte Sentrene for fremragende utdanning i Norge. Jeg har også deltatt på utallige konferanser og arrangementer regionalt, nasjonalt og i utlandet.

Jeg har fått et større nettverk bestående av både ansatte på universitetet, viktige aktører i regionen og nasjonalt, og ikke minst mange engasjerte studentpolitikere landet rundt. Erfaringen dette vervet har gitt meg er enorm, og jeg vil anbefale alle med en interesse for fag- og forskningspolitikk til å stille til fagpolitisk ansvarlig i STA.

Andreas Gravdahl
Fagpolitisk ansvarlig
Studentorganisasjonen i Agder

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål