STA-styret 2019

Å sitte i STA-styret og det å jobbe i STA med en stillingsbeskrivelse er både det samme, men samtidig to litt forskjellige ting. Det kan lett føles litt likt, så jeg skal forsøke å forklare forskjellen. Dette er fint å vite for å bli kjent med organisasjonen du som UiA-student er medlem av, men spesielt for deg som tenker på å stille til valg til STA-styret.

En todelt jobb
Når man sitter i STA-styret har man altså en todelt jobb. Det ene er vervet man har med den konkrete stillingsbeskrivelsen. Der står det hvilket fagområde man skal jobbe med og hvilke oppgaver som er tilknyttet stillingen. Samt så følger man en handlingsplan som er vedtatt av Studentparlamentet. Der står det konkrete arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor hvert fagområde som man skal ha oppnådd innen året er omme.

I tillegg sitter man som et styremedlem. STA-styret er det øverste beslutningsorganet imellom Studentparlamentsmøtene. Det vil si at det er Studentparlamentet som har gitt styret myndighet til å styre organisasjonen i hverdagen, som da ofte omhandler litt mindre saker men som likevel har en betydning for organisasjonen. Som styremedlem er man dermed med på å forme organisasjonen og bestemme retningen STA skal ta.

Hva styrejobben går ut på
Styret har som regel møte én gang i uken. Disse møtene brukes både for å oppdatere resten av styret på hva hver enkelt jobber med og for å diskutere saker. En sak kan for eksempel være hvilke tematikker og saker vi bør ta opp i Studentparlamentet, eller så kan det være at STA har mottatt en henvendelse. En henvendelse kan være mye forskjellig. Det kan være et innspill fra en student som ønsker at STA-styret skal ta opp en sak til Studentparlamentet, det kan være en invitasjon til et arrangement på UiA eller til et møte med kommunen. Dette blir da tatt opp som en sak på styremøtet slik at alle styremedlemmene kan være med å si sin mening om henvendelsen. Deretter må styret prioritere om man ønsker å gå videre med henvendelsen eller ikke. Av og til kan det hende at henvendelsen ikke passer STA, eller at man ikke har ressurser nok til å kunne takke ja. Dette må altså styret sammen finne ut.

Hvordan være et godt styremedlem
For å kunne gjøre en god jobb som et styremedlem er man nødt til å sette seg inn i sakene, selv om det ikke er sitt fagområde eller av personlig interesse. For å kunne sette seg inn i sakene lese man sakspapirer. Før styremøtene får man tilsendt sakspapirer på jobbmailen sin. Ett av papirene er en saksliste som viser hvilke saker som skal diskuteres på styremøtet, og av og til ligger det noen vedlegg vedlagt også. Vedleggene er noe som utdyper saken og som oftest lagt ved når STA har mottatt en henvendelse utenifra. For eksempel en mail som forklarer saken, eller et dokument fra for eksempel kommunen eller UiA som de har sendt ut på høring. Disse skal man så lese og gjøre seg opp meninger rundt. Har man spørsmål så henvender man seg til leder eller ev. andre i styret som har innsikt i saken. Man kan også stille spørsmål på styremøtene. Når man har diskutert saken i møtet så stemmer man over saken. Her vil man nok i løpet av et år være uenige i saker selv om man har fått diskutert dem godt. Det er ingen skam i å hverken endre mening eller stå på sitt, og man stemmer deretter.

Det som er så fint med STA og STA-styret er at man skiller sak og person. Det at man er uenige betyr ikke at man er eller blir uvenner. For vi vil organisasjonens beste og da er det ikke alltid man er enige i hvordan akkurat det skal gjøres, og det er ofte det som skaper de beste løsningene; uenighet og god diskusjon.

Jeg håper du har fått en litt bedre innsikt i hva det vil si å være en del av et styre, og at du vurderer å stille til valg.

Ønsker du å stille til valg til et av vervene i STA-styret? Sjekk ut: stastudent.no/valg – og last ned kandidatskjema som du finner der.

Skrevet av Olea M. Norset, Læringsmiljøpolitisk ansvarlig

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål