Universitet i Bergen, en hyllest til dere som har slått et slag for bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål i høyere utdanning. Årlig arrangerer de Bærekraftskonferansen, og i tillegg tilbyr de nå emner i bærekraftsmål 14 og 15 – liv under og over vann.    

FNs 17 bærekraftsmål har som mål å skape en bærekraftig utvikling i verden. Fram mot 2030 skal målene være arbeidsplanen i utryddelsen av fattigdom, bekjempelsen av ulikhet og stoppingen av klimaendringene. De skal også sikre behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge våre framtidige generasjoners behov (FN-sambandet, 2019). I disse tider, når klimaet endrer seg dramatisk trenger vi felles mål for å gjøre verden til et bedre sted å være. Gjennom sitt arbeid bidrar Universitetet i Bergen (UiB) til kunnskap, kommunikasjon og samarbeid om bærekraftsmålene. Dette er noe Universitetet i Agder (UiA) må rette sin oppmerksomhet mot, og bli inspirert og lære av.

UiB inviterer årlig studenter og ansatte under høgere utdanning til Bærekraftskonferansen, der FNs bærekraftsmål står i fokus. De arrangerer også et formøte for studenter, der hensikten er å planlegge hvordan studenter kan påvirke organisasjon deres til å møte framtidens utfordringer. Håkon Randgaard Mikalsen, leder for studentparlamentet ved UiB i 2018, sa i forkant av fjorårets konferanse at bærekraftsmålene må integreres ”i hele institusjonens samfunnsoppdrag, fra forskning og utdanning til formidling og innovasjon” (Rø, 2018). Dette støttet også Stian Skarheim Magelssen, intensjonalt ansvarlig for studentparlamentet ved UiB i 2018, og mener at bærekraftsmålene må inn i pensumlistene (Rø, 2018). Dette er også det UiA trenger. Vi, studentene ved UiA, ønsker oss også et universitet som har fokus på bærekraft i alle sine samfunnsoppdrag.

Ett år senere ved Bærekraftskonferansen i 2019 kan UiB stolt fortelle at bærekraftsmål 14 og 15 er blitt til to emner på universitetet. Bærekraftsmål 14, liv under vann, handler om å ”bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling” (FN-sambandet, 2019). Bærekraftsmål 15 handler om å ”beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold” (FN-sambandet, 2019). Lærdommen fra emnene bevisstgjør UiB-studentene på de framtidige utfordringene vi har i møte, og oppfordrer dem til å ta ansvar i utviklingen av en bærekraftig verden. Dette er kunnskap verden trenger. Dette er kunnskap høyere utdanning må sørge for at studentene deres opparbeider seg i løpet av studietiden. Dette er kunnskap som kan endre kursen til de dramatiske klimaendringene.

Viktige og globale temaer blir tatt opp på Bærekraftskonferansen og i de to emnene. Studentene ved UiA utfordrer universitet vårt til å rette sitt fokus på bærekraftig utvikling. Vi trenger også en institusjon som tar ansvar for våre fremtidige generasjoners behov, og som i mye større grad integrerer bærekraftsmålene i sine samfunnsoppdrag. Alle, også UiA, må ta ansvar for å oppnå bærekraftsmålene innen 2030. Det er nødvendig for å gjøre verden til et bedre sted. Derfor hyller vi dere, UiB – for slaget dere slår for en bærekraftig utvikling!

Skrevet av Yngvild Bakken Furunes,
medlem av bærekrafts- og miljøpolitiskutvalg i Studentorganisasjonen i Agder

 

Referanser

Rø, T. (2018, 12. februar). Vil ha bærekraftsmålene inn i pensum. https://www.uib.no/samfunnsutfordringer/114220/vil-ha-b%C3%A6rekraftsm%C3%A5lene-inn-i-pensum

FN-sambandet (2019, 5. februar). FNs bærekraftsmål. https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

Drønen, S. O. (2018, 8. november). UiB blir offisiell FN-partner for bærekraftig hav. https://www.uib.no/sdgbergen/121383/uib-blir-offisiell-fn-partner-b%C3%A6rekraftig-hav

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål