MatRIC har ressurssentre som tilbyr kurs for å hjelpe studentene ved UiA. Disse ‘drop-in sentrene’ ligger i bygg 48, rom 103 ved Campus Kristiansand, og i A2 045 ved Campus Grimstad og veileder studentene med matematikk.

Timeplansystemet ligger her, og gjelder for uke 13,14,15 i Kristiansand og uke 15 og 18 i Grimstad.

Under eksamensperioden arrangerer MatRIC tre temadager på drop-in senteret:
9. mai; Statistikk
16. mai; Matematikk for økonomer
20. mai; Kalkulus 2.

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål