Utlysning av valg til råd, styrer og utvalg – Våren 2019

//English below

Er du den nye STA-lederen? Den som skal tale studentens stemme i Universitetsstyret? Eller kanskje den nye studentrepresentanten i Klagenemda? Da må du stille til valg nå!

STA utlyser med dette valget til råd, styrer og utvalg på UiA og i STA. Felles for alle verv er at du må fylle ut dette kandidatskjema (Laster ned) legge ved en CV og sende begge deler til sta@uia.no. Fristen for å stille og garantert bli intervjuet av STAs Valgkomite er satt til fredag 10.mai. Man kan stille etter fristen også, men da er det ikke sikkert man blir intervjuet.

Legg ut litt om deg selv på arrangementet på facebook
Når du har sendt inn kandidatskjema + CV. Gå inn på dette arrangementet på facebook.
Vi oppfordrer alle som stiller til valg til å legge ut noen ord om seg selv og hvorfor de ønsker å stille til valg + et bilde av seg selv. Dette er ikke obligatorisk, men er en måte vi alle kan bli bedre kjent på.

STAs Valgkomite skal avholde intervjuer i perioden 13-20.mai. For de som stiller til STA-styret og Universitetstyret vil intervjuene vare 30 minutter, mens de vil være 20 minutt for de resterende vervene. Når man stiller til valg vil man få tilsendt et utvidet kandiatskjema av Valgkomiteen, sammen med informasjon om hva som skal gjøres med dette.

Selve valget vil foregå på Valgforsamling i Studentparlamentet onsdag 22.mai, og man kan stille til de følgende vervene:

STA-styret
STA-styret består av leder, nestleder, fagpolitisk ansvarlig, læringsmiljøpolitisk ansvarlig og kommunikasjonsansvarlig.

 • Leder
  Leder er valgt inn i et lønnet verv. Hovedansvar: daglig leder, pressekontakt og representasjon. Vervet godtgjøres som en 100 % stilling
 • Nestleder
  Nestleder er valgt inn i et lønnet verv. Hovedansvar: Leders stedfortreder og internasjonalt ansvar. Vervet godtgjøres som en 100 % stilling
 • Læringsmiljøpolitiskansvarlig
  Læringsmiljøpolitisk ansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Hovedansvar: Læringsmiljøpolitikk, kontaktperson for tillitsvalgte, kurs og samlinger for tillitsvalgte. Vervet godtgjøres som en 50 % stilling
 • Fagpolitisk ansvarlig
  Fagpolitisk ansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Hovedansvar: Fag- og forskningspolitikk og studentrepresentanter i råd, styrer og utvalg. Vervet godtgjøres som en 50 % stilling
 • Kommunikasjonsansvarlig
  Kommunikasjonsansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Hovedansvar: Nettside, nyhetsbrev og sosiale medier. Vervet godtgjøres som en 20% stilling

Les mer utfyllende stillingsbeskrivelser for de ulike styrevervene under stillingsbeskrivelser her.

Når du trykker deg inn på de ulike råd, styrene og utvalgene – velg fra menyen over for å finne den du er interessert i.

STAs Valgkomité
(1 leder og 3 medlemmer)

STAs Kontrollkomité
(1 leder og 2 medlemmer)

Unikumstyret
(1 fast representant og 1 vararepresentant)

Politiske utvalg i STA:
Fag- og forskningspolitisk utvalg,
Læringsmiljøpolitsk utvalg,
Internasjonalt utvalg
Bærekrafts- og miljøpolitisk utvalg
(4 medlemmer i hvert utvalg)

Mer info om utvalgene finnes i vedlegg 4 i STAs Valgreglement 

Representanter i Velferdstinget i Agder (7 faste representanter og 7 vararepresentanter)

Universitetstyret (2 faste representanter og 2 vararepresentanter)

Universitetets Klagenemd (2 faste representanter og 2 vararepresentanter)

Universitetets valgstyre (2 faste representanter, 1. og 2. vara)

Ansettelseutvalget (2 faste representanter, hvor én møter med fulle rettigheter, og én møter med observatørrettigheter, 1. og 2. vara)

Prisutvalget (2 faste representanter, 1. og 2. vara)

Læringsmiljøutvalget (3 faste representanter, 1., 2. og 3. vara)

Studieutvalget (2 faste representanter, 1. og 2. vara)

Skikkethetsnemda (2 faste representanter, må være profesjonsstudenter)

Likestillings- og inkluderingsutvalget (1 fast representant, 1.og 2.vara)

Announcement for election to boards and committees in STA and on UiA

With this, STA announces the election for boards and committees in STA and on UiA. If you want to stand for election you have to fill out a candidate form and send this and a CV to sta@uia.no.

The deadline for standing for election and guaranteed be interviewed by STA`s Election Committee is Friday the 10th of May.  All position will start at July the 01th 2019 and end at June the 30th2020.

You can stand for election for among other things, the STA-board, University board, The welfare council of Agder and the Unikum-board.  The working language at UiA and STA is Norwegian.  Please contact STA at @sta@uia.no if you have any question or wants to stand for election.

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål