Hei, jeg heter Ingrid Larsen Dihle og studerer master i samfunnskommunikasjon her ved UiA. Siden Januar 2018 har jeg sittet som studentrepresentant i fakultetsstyret til Fakultet for humaniora og pedagogikk.

Fakultetsstyret er det øverste organet til fakultetet, og har et overordnet ansvar for at virksomheten ved fakultetet holder høy kvalitet. Alle fakultetene på UiA har styrer, også avdeling for lærerutdanning. Dette vil si at alle studenter kan søke om en plass i styret på sitt fakultet/avdeling.

Styret inneholder interne representanter fra fakultetet som dekan, fakultetsdirektør og en instituttleder, eksterne representanter fra regionen, intern-eksterne representanter fra andre fakultet, og to studentrepresentanter (Det er her vi studenter kommer inn i bildet!).

Fakultetsstyret tar opp saker som handler om alt fra fakultetsplan, budsjett, reviderte studieprogram, nye studieprogram, stillingsutlysninger, forskningssentre, og mye mer. Som studentrepresentant i styret får jeg ta del i de overordnede beslutningene som blir tatt på vegne av fakultetet, og god innsikt i hvordan ett av universitetets største fakultet fungerer.

Som Sunniva Whittaker, nåværende dekan på fakultet for humaniora og pedagogikk sier: – For fakultetets del er det viktig å få studentperspektivet på vår virksomhet for å sikre at vi treffer beslutninger som er til studentenes beste.

Ifølge Thorstein Johannessen, min medrepresentant i fakultetsstyret, vil det å sitte i fakultetsstyret gi medvirkning og innblikk i prosessene som driver universitetet. Det gir kunnskap og erfaring til å kunne påvirke universitetets utvikling.

Så hvilke muligheter får du ved å sitte i fakultetstyret/ styret for lærerutdanning?

Innsikt: Du får en forståelse for alle deler av fakultetets virksomhet, struktur og oppbygging.

En stemme: Du har muligheten til å sette deg inn i sentrale avgjørelser på fakultetet, som både direkte og indirekte kan påvirke ditt fag- og læringsmiljø. Du får en gyllen mulighet til å ta del i å forme fakultetet til et bedre sted for studentene, og være med på å bestemme fakultetsplanen som tar for seg fakultetet strategiske satsningsområder.

Erfaring: Du får erfaring fra å ta del i viktige avgjørelser og beslutninger, noe som er veldig verdifullt å ta med seg videre når du skal ut i arbeidslivet.

Styrket CV: Ved å vise at du bryr deg om mer enn bare studiene, viser dette et engasjement for mer enn det du er pålagt. Du vil skille deg ut i søknadsbunken når du en gang skal søke jobb!

Hva må du gjøre?
Vervet krever at du deltar på ett møte i måneden, med forberedelsene det innebærer. Det vil bli valgt to faste og to vara representanter, så hvis du ikke kan delta er det alltids noen som kan ta over plassen din.

Hvordan søker du?
All informasjon om valg til fakultetstyrene/styret for lærerutdanning finner du på stastudent.no/valg

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål