Den 14-15 februar 2019 deltok Olea og Benedicte på European Teaching and Learning Forum 2019. Der deltok de sammen med representanter fra Studieavdelingen ved UiA. Det var to dager med faglig påfyll hvor de lærte mer om læring og undervisning, med en europeisk input. 

Selv om konferansen tok for seg ulike aspekter ved læring og undervisning var to store fokus hvordan man skal innføre mer aktiv læring for studentene, og på hvilken måte man skal ta i mot førsteårsstudenter. Dette er også to store tematikker som diskuteres på UiA og som STA jobber med.

Aktiv læring gir bedre resultater
Aktiv læring innebærer at studenter i enda større grad involveres i- og ansvarliggjøres for egen læring, noe som kan føre til mer motivasjon for egne studier. Studenter vil i større grad diskutere og jobbe sammen i mer kreative former, enn å bare sitte passiv i en stor forelesningssal med 200 stykker. Ved å finne kreative former for læring innebærer dette at både studenter og forelesere må være motiverte for å ta jobben, men skal man tro konferansen er gevinstene såpass store at jobben er gull verdt.

Dette betyr at neste gang du sitter som en passiv tilskuer er det på tide å ta grep for å skape seg selv en mer aktiv rolle, i samarbeid med både medstudenter og underviser.

Hvordan skal man ta i mot førsteårsstudenter?
Et annet fokus som aktivt ble diskutert var hvordan man skal ta i mot førsteårsstudenter. På universitetet i Agder er det nå et pågående prosjekt på fakultetet for teknologi og realfag som prøver å finne gode løsninger på dette. Prosjektet innebærer at studentmentorer tar i mot førsteårsstudenter og hjelper dem både faglig og sosialt for å trives på universitetet: les mer her.

Under konferansen i Warszawa var det flere europeiske gjester som utviste en skepsis til hvor mye ansvar institusjonen skulle ta for studentenes trivsel. De uttrykte en bekymring knyttet til om institusjonen hadde kapasitet til både å lære studentene den kunnskapen de trengte, og å ta vare på dem slik prosjekter for studenter på førsteåret skisseres.

STA er stolte av å kunne si at UiA ikke deler denne skepsisen som ble fremmet av enkelte deltakere, og mener at institusjonen selvsagt skal ta studentenes trivsel på største alvor – Trives ikke studentene, vil dem heller ikke lære.

Vi takker for en fin konferanse i vakre Warszawa.

Benedicte Nordlie, leder.

 

 

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål