Den 24-27.januar var Studentrådet i Universitet- og høyskolenettverket på Vestlandet på studietur i Birmingham for å lære mer om praksis i studieløpet. Det var en interessant tur fylt med faglige innblikk og inspirasjon til hvordan vi kan forbedre tilbudet i Norge.

Samlende ressurser gir robuste løsninger
Studentrådet brukte mye tid å lære mer om «Careers Network (CN)» på Universitetet i Birmingham. Kort fortalt er CN et nettverk på universitetet hvor de har samlet alle ressursene som har med studenttilknytning til arbeidslivet å gjøre. Ved å samle alle ressursene i et slikt nettverk sikrer man robuste og enkle løsninger for studenter som ønsker mer tilknytning til arbeidslivet.

Under besøket hos CN lærte Studentrådet at universitetet i Birmingham opererer med flere ulike måter studenter kan tilegne seg praksis, enn hva som er vanlig i Norge. Våre britiske studentvenner går på et universitet som er mye flinkere å bruke den frivillige sektoren i kampen om arbeidserfaring, noe som gir studenter mulighet til å jobbe med noe de personlig brenner for- og kanskje allerede er engasjert i.

Utviklingen er på rett vei i Norge
På Universitetet i Agder er studentene også heldige å ha flere muligheter til å tilegne seg praktisk erfaring. Likevel synes utfordringene å være mange, spesielt om vi skal tro NOKUT-rapporten «Til glede og besvær – Praksis i høyere utdanning» som du kan lese her.

Selv om de fleste studentene STA er i kontakt med synes å være positive til sine praksisopphold er det viktig å ta videre de kritiske tilbakemeldingene. En tilbakemelding STA ofte får er at studentene ikke vet hvilke muligheter de har til praktisk erfaring fordi ressursene er spredt. Da er det vanskelig å orientere seg om og å ta i bruk de mulighetene man har som student. Dette er noe CN har funnet en god løsning på, gjennom å etablere seg som et nettverk.

STA vil bruke inspirasjonen fra Birmingham til å jobbe videre med tematikken, og sikre at enda flere får kontakt med arbeidslivet før de er ferdig å studere.

Les mer her om CN her.

Les hele rapporten fra Studentrådet her.

Benedicte Nordlie, leder.

 

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål