Har du blitt mobbet, eller har du noen gang mobbet noen andre? Før du mobber noen, plasser deg selv i hans eller hennes sted. Er dette noe som går an å akseptere? Studentorganisasjonen i Agder jobber aktivt for at mobbing ikke skal skje på vårt universitet. Derfor ønsker vi å sette fokus på dette under JAVEL – Mangfoldsuka 2019.

SHOT- undersøkelsen fra 2018 viser at 5.3% (2635) studenter har blitt mobbet av andre studenter, og at 3.2% (1572 personer) har blitt mobbet av ansatte. Prosenten er ikke så høy sammenlignet med andre land, men likevel er det viktig å undersøke årsakene til at dette skjer.

Hva er mobbing?
Mobbing er gjentatt negativ atferd fra en student eller flere mot en student som ikke kan forsvare seg selv. Det kan være mange grunner til at dette skjer. For eksempel, for enkelte kan det å gjøre noen til offer gi dem selv en følelse av å være mektig, spesielt hvis mobbeofferet ikke klarer å inkludere seg i samfunnet samfunnet.

Det finnes mange ulike typer av mobbing, for eksempel:

  • Direkte mobbing: det kan være spark, verbal trakassering, eller utnytting.
  • Indirekte mobbing: det kan være gjennom sosial isolering for eksempel om man blir utestengt fra venneflokken.
  • Nettmobbing: det er bruken av teknologi for å plage andre.

Samtidig som vårt samfunn, skoler og universiteter arbeider mot mobbing, sprer nettmobbing seg. Jeg synes det er interessant å fokusere på nettmobbing da denne formen for mobbing ikke alltid får like stor oppmerksomhet direkte og indirekte mobbing. Mobbing på internett og mobiltelfon er annerledes enn ansikt til ansikt. Mobbeofferet kan ikke se den som mobber, og mobbing kan få større omfang ved at det blir spredt i den digitale verden. Spesielt brukes Jodel som en arena for mobbing og andre trusler fordi appen gir brukerne mulighet til å poste anonymt. Vi vet for eksempel at en rekke norske bloggere utsatt for hets og negative kommentarer her. Mobbing på Snapchat skjer også i et større omfang, da denne appen gir mulighet for å spre bilder av andre, for eksempel nakenbilder.

Konsekvensen av mobbing kan være verre enn vi tror
Det finnes ulike konsekvenser for den som mobbes, og det finnes eksempler på at mennesker har fått livet sitt ødelagt og har begått selvmord på grunn av nettmobbing.

Ett eksempler er en jente som begikk selvmord på grunn av nettmobbing. Trakasseringen fokuserte hovedsakelig på hennes vekt, og hver dag fikk hun meldinger på sosiale medier om sin vekt og sitt liv. Et annet eksempel er fra en familie som måtte flytte fra sitt hjemsted på grunn av at deres sønn ble mobbet for sin seksuelle legning.

Vi i STA tar tallene og eksemplene med oss videre i arbeidet, og ser på dem med alvor. Vi håper at alle tar vare på hverandre og melder i fra dersom man blir utsatt for mobbing eller ser at andre blir det.

Skrevet av: Praktikant i STA, Mohammed A. Mohammed.

 

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål