13. desember 2018 annonserte Difi at UiA bryter regelverket for universell utforming av IKT og at UiA møter kun 57% av kravene. Fevik barne- og ungdomsskole i Grimstad møter derimot 84% av kravene og slår UiA, lett!

UiA på 170.plass – Fevik Skole på 5.plass
Difi er tilsynet for universell utforming av IKT og i 2018 gjorde de en undersøkelse for å finne ut om aktører i Norge oppfyller kravene for universelt utformet IKT. Dette kan for eksempel være nettsiders utforming eller videoer som lages og deles på nettsider og andre sosial medier. I dag kan vi se at flere og flere videoer som spres på sosiale medier er tekstet, men langt i fra alle. 278 virksomheter i Norge ble undersøkt, og UiA havnet på 170.plass… er det godt nok? Fevik skole i Grimstad havnet på 5.plass på listen. Og det er ikke bare Fevik skole som slår UiA. Kristiansand kommune, Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Oslo, Høgskulen på Vestlandet med flere ligger også over UiA.

Ingen møtte kravene 100%
Av de 278 virksomhetene som ble undersøkt var det 0 som oppfylte alle kravene for universelt utformet IKT. På topp finner man Politiet som møter kravene med 92%.

Så hva må vi gjøre for å bli bedre? På bakgrunn av undersøkelsen løfter Universell frem de hyppigste feilene som blir gjort. Dårlig kontrast mellom bakgrunn og tekst er en vanlig feil. Dette kan for eksempel være at man skriver med fargen grå på en lys bakgrunn på nettsiden sin. Mangelfull teksting på videoer er også noe som ofte ikke blir gjort. Dette gjør at innholdet blir uforståelig om man har nedsatt hørsel. Det presiseres at dette er noe som spesielt skjer ved institusjoner innen høyere utdanning. Det er nemlig slik at alle videoer skal tekstes om man skal imøtekomme kravene, men kun 1/3 blir faktisk tekstet.

I 2019 fikk studenter rettigheter
1.januar i år trådte loven i kraft som sier at alle nettløsninger rettet mot studenter skal være universelt utformet. Skal man for eksempel lage en fengende video om rektorvalget, ja da er det viktig å ha tekst på videoen med god kontrast slik at den når ut til alle.

Det som allerede eksisterer av nettløsninger har frist til 2021 på å endre innholdet slik at det blir universelt utformet. De nye reglene gjelder ikke bare nettsider, men også e-læringsplattformer slik som Canvas, dokumenter, digitale eksamener og apper.

STA ønsker å presisere at STA ikke ble en del av denne undersøkelsen. Trolig ville heller ikke vi møtt kravene så godt som vi skulle ønske. Likevel synes vi dette er en sak som bør løftes frem og som er viktig for læringsmiljøet på UiA. Å ha fokus på dette er en oppfordring som gjelder oss alle, både UiA, studentaktiviteter, STA m.f.

Vil du lese mer?
Her kan du lese Universells nettsak.

Her kan du se rangeringen av de 278 virksomhetene.

Her kan du lese oppsummeringen av statusmålingen. 

Skrevet av Olea M. Norset, Læringsmiljøpolitisk ansvarlig

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål