Kjære student, for første gang avholder vi studentvalget på våren!

25 nye representanter skal velges inn i Studentparlamentet ved UiA i april. Dette vil si at det skal velges representanter fra alle fakultetene og avdeling for lærerutdanning. For at vi fortsatt skal ha en kraftig studentstemme på UiA er vi avhengig av at engasjerte studenter stiller til valg.

Du kan stille til valg!
De som blir valgt er med på å fremme studentenes interesser på UiA, og skape en bedre studenthverdag for deg og meg. Det er heller ikke dumt for CV-en å kunne vise til et engasjement utover studiene. Har du lyst, men tør ikke? Det er lav terskel for å delta i Studentparlamentet. Parlamentet er på sitt beste når det består av forskjellige mennesker som kan fremme ulike synspunkter. Det viktigste er at du brenner for en bedre studiehverdag.

Du kan stemme!
Når kandidatene er klare er du også med på å avgjøre hvem som skal sitte i Studentparlamentet. Dette bestemmes gjennom urnevalg, som avholdes digitalt i april.  Da kan du stemme på den kandidaten fra ditt fakultet eller avdeling som du ønsker at skal representere deg i parlamentet. Følg med på informasjon om valget på våre nettsider, www.stastudent.no. Bruk stemmeretten din – det kan få store konsekvenser for din studenthverdag!

Vi håper du tar kontakt med oss dersom du har noen spørsmål om vårens studentvalg, eller vil vite mer om hva det vil si å være studentrepresentant.

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål