Vi møter stadig studenter som lurer på om det nytter å engasjere seg, og til alle dere ønsker vi å si: Selvsagt nytter det! Studentorganisasjonen har fått gjennomslag for et nytt bookingsystem for grupperom på Universitetet i Agder (UiA), og arbeidet er nå påbegynt. Vi er så heldige å få være tett involvert i prosessen sammen med prosjektleder Kevin Benjamin Zeppo Adriaansen fra studieavdelingen.

Viser status for grupperom i sanntid
De fleste studenter har opplevd å finne reserverte grupperom helt tomme. Ofte hender det at studenter booker rom, og likevel lar være å benytte seg av dem. Da er det mange andre studenter som går glipp av muligheten til et uforstyrret arbeidssted. Denne nye løsningen skal føre til at ingen grupperom står tomme mens de er reservert i systemet, samt at en kan stole på at informasjonen som er gitt der stemmer overens med virkeligheten.

Det nye brukergensesnittet til grupperomssystemet viser romstatus i sanntid, altså om rommet er opptatt, ledig eller reservert akkurat her og nå. Løsningen vil også automatisk kunne kansellere reservasjoner dersom ingen møter opp, uavhengig om det er en reservasjon gjort for ett fag eller en student. Dette gjelder ikke eksamen da eksamen har fortrinn.

Det hele er mulig via sensorer som er koblet opp mot ulike systemfunksjoner, og som registrerer om det er noen fysisk tilstede i rommet. Dette baserer seg på «internet of things»-teknologi. Løsningen som vi får på UiA har allerede fått oppmerksomhet internasjonalt og kan være en av de første i verden av sitt slag.

Hverdagsstudenten vil ikke merke mye til arbeidet med å etablere systemet i disse grupperommene. Det blir noe elektrikerarbeid i starten, men dette kommer ikke til å forstyrre studentene. Ellers er det kun utvikling, testing og administrativt arbeid frem til sommeren. Prosjektet ventes ferdigstilt august 2019.

Hvordan kan studentene påvirke den endelige løsningen?
Grupperomsprosjektet ble satt i gang på bakgrunn av klager til STA fra studentene angående mangel på grupperom. STA tok kontakt med fellesadministrasjonen hvor det ble sett på muligheter for nye løsninger. En av fellesadministrasjonens oppgaver er å utvikle teknisk-administrative tjenester for universitetet. Deres kanaler for å hente inn meninger, ideer, klager og annet fra studentene er hovedsakelig gjennom STA.

Studenter er med på å påvirke den endelige grupperomsløsningen gjennom en testgruppe som består av medlemmer fra Studentparlamentet. Disse vil teste ut hvordan løsningen fungerer i praksis og ivareta studentenes interesser.

Hvis du lurer på hvordan du kan være med å påvirke denne løsningen, ta kontakt med oss, eller kom innom vårt kontor for en kopp kaffe og en hyggelig prat.

Så til alle våre medstudenter, det nytter å engasjere seg! Vi kan både feire et gjennomslag og glede oss til et mer effektivt system for grupperommene fra august 2019.

 

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål