Er studentene fornøyde med Canvas?

Er studentene fornøyde med Canvas?

canvas

Er du en av dem som savner Fronter? 1. juli ble Fronter stengt for godt, og Canvas ble med det den nye læringsplattformen for UiA-studenter og ansatte. STA har tatt en prat med tillitsvalgte om hva de tenker om endringen.

Studentenes forventninger til variasjon og kvalitet i undervisningen Mange av de tillitsvalgte argumentere for at brukergrensesnittet til Canvas var nokså komplisert, for eksempel når man skal å orientere seg blant havet av ulike mapper og informasjon. Mange emner er godt strukturerte, men det kom ønsker om å standardisere emnesidene i noe større grad. Enkelte tillitsvalgte opplever at informasjonen bør kunne samles på færrest mulig-, men relevante ‘mapper’, og atskille særlig mapper og ‘moduler’. Mye av den samme informasjonen på Canvas er dessuten lagt inn i ulike mapper som ikke tas i bruk før slutten av et semester; her bør mappene holdes skjult av foreleser til mappen faktisk er relevant.

Det oppleves også unødvendig komplisert se hvilke dokumenter man har åpnet tidligere, og der argumenterte mange for at dette burde være en funksjon. De tillitsvalgte ga også tilbakemelding om at flere studenter var med i Canvas-rom med informasjon som ikke var relevant for alle deltakerne på siden, noe som kunne føre til at man skrudde av varsler og som et resultat ikke fikk med seg nødvendig informasjon. STA fikk også tilbakemeldinger på at man ønsker at det skal være ett språk som benyttes konsekvent per emne. Mange emner har informasjon på både engelsk og norsk på samme emneside, noe som kan oppfattes diffust for flere.

Integrere studentmailen i Canvas
Det kom også frem at man ønsker å integrere studentmailen sin med Canvas, slik at man ikke må forholde seg til to informasjonskanaler som ofte sprer den samme informasjonen. Det virker som om ‘Canvas-kompetansen’ hos de fleste studentene er god, og det samme påpekte de tillitsvalgte om kunnskapene til de ansatte. Mange forelesere bruker Canvas veldig aktivt, og de er flinke til å benytte seg av modulene som Canvas tilbyr. Noen legger også ut hvilken uke det er med inkluderende tema i en mappe som inneholder alt av Power-Point presentasjoner, artikler og tilhørende eksempler tilknyttet temaet. På en annen side er det ikke alt som er på plass for studentene som krever bruk av eksempelvis lytte- og lesefunksjoner i Canvas. STA mener at man må ta ansvar for å eksempelvis legge ut PDF-filer som er kompatible for disse funksjonene, heller enn å legge ut (opp-ned/sidelengs) scanninger av litteratur.

Det må altså ligge en felles innsats til grunn for at flest mulig kan dra nytte av Canvas. For å bruke denne læringsplattformen best mulig må man derfor lytte til hva studentene mener, samt undersøke hva som har utviklingspotensial.

Andreas Gravdahl, Fagpolitisk ansvarlig

Scroll to top