Leder Benedicte Nordlie under demonstrasjonen for å bevare stipendet 29.11.

Studentorganisasjonen i Agder (STA) støtter ikke regjeringens forslag til å endre konverteringsordningen, og er uenig i uttalelsene til Andreas Ingebretsen, UiA-student og formann i Agder Fremskrittspartiets Ungdom (FpU).

Forhastet forslag
STA ser på regjeringens forslag som forhastet, ettersom de ikke gir gode begrunnelser for hvorfor dette tiltaket skal gjennomføres. Vi er mer enn gjerne med på en debatt til hvilke verktøy som må på plass for at flere gjennomfører høyere utdanning, men å slenge med pisken slik regjeringen gjør nå mener vi funker dårlig. Jeg synes det er interessant at Ingebretsen kaller dette for “syting”. Slik jeg ser det kommer student-Norge med flere gode og tydelige argumentasjonsrekker for hvorfor vi ikke ønsker dette forslaget gjennomført – noe som er mer enn hva regjeringen gir oss fra sin side. Om man skal kalle uenighet for syting – ja, da er vi også uenige om hva syting egentlig er.

Vi er grunnleggende uenig i at dette forslaget kan ses på som en styrking av stipendet. Studenter er allerede en sterkt presset økonomisk gruppe. Vi hører om studenter som tar opp forbrukslån for å overleve, og om deltidsjobber som går utover studiene og karakterer. Det er etter vår mening uheldig å utvide dette økonomiske presset også til ferdigutdannede, som vil nå måtte håndtere enda større gjeld når de er ferdige å studere.

Rammer de ressurssvake
Vi er heldige som har en mangfoldig studentmasse i Norge, og vi har et prinsipp om at høyere utdanning skal være tilgjengelig for alle. Når Ingebretsen sier at studenter er ressurssterke, virker det å glemmes at denne gruppen bare er en av flere grupper mennesker i høyere utdanning. Den ressurssterke studentmassen vil nok ikke rammes særlig av forslaget til regjeringen, da denne gruppen er de som antagelig har best forutsetning både til å gjennomføre studiet sitt, og til å kunne betale tilbake en økt gjeld. Problemet er at de som derimot rammes hardest av forslaget vil være grupper som av ulike årsaker allerede har lettere for å falle ut av høyere utdanning, og vil atpåtil kunne være de som har vanskelig for å betjene økt gjeld. Dette forslaget vil dermed kunne bidra til at vi skaper enda høyere klasseskille mellom grupper i samfunnet.

Studenter vet hva det vil si å bli satt krav til
Studenter er absolutt vandt til å bli satt krav til. Beklageligvis viser studentundersøkelser at disse kravene kan synes å ta overhånd; ikke bare skal vi ha toppkarakterer, vi skal også ha massevis av praktisk erfaring til CV’en. I tillegg lever studenter på svært lavt studiestøtte og må ha deltidsjobb på si, som kanskje ikke samsvarer med den utdanningen man er en del av. På toppen av det hele lever man i en tid hvor den sosiale relasjonen kanskje aldri har vært viktigere for å ikke falle utenfor fellesskapet.

Så ja, om Ingebretsen er urolig for at studenter ikke tåler å bli satt krav til, kan vi berolige han med at det er vi svært vandt med. Det vi derimot ikke ønsker er et krav fra regjeringen som virker svært spontant og tatt ut fra det blå!

Benedicte Nordlie,
Leder.

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål