STA mener at Universitetet i Agder må arbeide målrettet og systematisk for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Dette betyr blant annet at det bør være enkelt for studenter og ansatte å kildesortere søppelet, og at det er mulig å velge bærekraftige alternativ. Fat og bestikk i kantina er et eksempel på dette. Det er viktig at man lett kan velge fat og bestikk som brukes flere ganger, heller enn engangsbestikk og fat, samt at engangsservise er bærekraftig og nedbrytbar. Dette gjøres i dag og er et veldig godt tiltak.

Kaffekoppen som redder verden
Disse koppene finner du på begge campus. De er 100% nedbrytbare og er fri for fossilt materiale. Dette er dagens og fremtidens kopper. Denne kan man trygt kaste med vissheten om at den blir brutt ned. Blir koppen kastet i papiravfall blir den til nytt papir. SiA har også mange andre engangs-artikler som er bærekraftige i sine kantiner. Det er et godt alternativ om man skal ta med seg mat eller drikke.

Studentparlamentet vil ha flere pantestasjoner
Vi gjør mye bra i dag, men det kan bli enda bedre. STA jobber sammen med UiA for å få til dette, og Studentparlamentet har satt dagsorden med det politiske dokumentet for bærekraft og miljø. Parlamentet har diskutert spesifikt panteordningen på campusene som en viktig sak for studenter ved UiA.

Studentparlamentet mener at dagens ordning kan og bør bli bedre. Parlamentet mener at SiA og UiA bør investere i flere pantestasjoner på campusene slik at flaskene ikke blir kastet i søppelet. Det betyr at det er viktig at det finnes flere pantestasjoner over hele campus som er lett tilgjengelige.

 

Grimstad er best i dag
UiA jobber for å bli et enda mer bærekraftig universitet og har ulike tiltak som skal bidra til å nå bærekraftsmålene innen 2030. Ett av disse tiltakene er kildesorteringsstasjoner. Grimstad er i dag best på dette. Her kan du sortere matavfall, pant, papir, plast, el-avfall med mere. Per dags dato kan man ikke finne en slik stasjon på campus Kristiansand.

Veien videre
STA mener at veien videre for at UiA skal bli mer bærekraftig er blant annet at UiA blir et miljøfyrtårn, slik SiA er. Det er også viktig at man fortsetter det gode arbeidet som gjøres i dag; slik som byggeprosjekter og investeringer med fokus på bærekraftig.

Skrevet av Olea M. Norset, Læringsmiljøpolitisk ansvarlig.

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål