”Jeg ønsker med dette å invitere lederne av studentdemokratiene ved høyskoler og universiteter, ledere av velferdstingene, ISU Norway, ANSA og Norsk studentorganisasjon til studentpolitisk toppmøte i Oslo den 6.november 2018”.

Slik startet invitasjonen fra Statsråden Iselin Nybø da hun inviterte inn ulike studenttillitsvalgte til regjeringens representasjonsbolig, hvor målet var å skape en arena for faglig diskusjon og dialog om aktuelle politiske temaer. På det første studentpolitiske toppmøte var det studentmobilitet, studentpraksis og langtidsplanen for forskning og utdanning som stod på agendaen.

Mobilitet, praksis og forskning
I løpet av det fem timer lange møtet var det en ivrig gjeng som satt pris på å få diskutere hvordan studenter i større grad kan dra på utveksling med gode og kvalitetssikrede utvekslingsavtaler. Det var også en engasjerende innspillrunde til en ny stortingsmelding om samarbeidet mellom høyere utdanning og næringsliv. Vi ropte også hurra når vi endelig fikk inn utdanningsaspektet under revideringen av langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Feil metode for å få studentene til å fullføre
Likevel manglet vi en essensiell debatt som har spredt seg som ild i tørt gress, nemlig kutt i stipendordningen for studenter. For samtidig som regjeringen ønsker å forbedre de ulike utdanningsaspektene vil de snevre inn mulighetene våre for utdanning, og hva de ønsker å støtte. De gjør det også dyrt for studentene å bytte studie dersom man velger feil på første forsøk, eller må droppe ut av andre årsaker. Vi kunne gjerne hatt en debatt på hundre andre tiltak regjeringen kunne benyttet for å forhindre frafall og økt gjennomstrømning, som vi mener hadde vært mye mer fornuftig enn å kutte i stipendet.

Det studentpolitiske toppmøte kan til tross for dette oppsummeres som vellykket. Vi setter pris på at Kunnskapsdepartementet med Statsråden i spissen skaper denne arenaen, og ønsker studentenes meninger og innspill

Leder Benedicte Nordlie sammen med
leder av Studentorganisasjonen i Stavanger,
Cathrine Johanne Sønvisen.

Vi gleder oss til neste år!
Benedicte Nordlie, leder.

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål