Studentorganisasjonen i Agder arrangerer et allmøte på torsdag 22.11.18, klokken 16.15 i B1-006, på campus Kristiansand. Et allmøte er et møte for alle studentene ved UiA, og alle som ønsker det kan møte opp.

Gjennom 2018 har noen av representantene i SP trukket seg, dette har resultert i at man mangler representanter i SP. Studentparlamentet (SP) er det øverste studentorganet til STA. Det består av studenter fra alle fakultetene og avdeling for lærerutdanning. Alle studentene ved UiA kan stille til valg, og SP velges gjennom urnevalg. Et urnevalg betyr at alle studentene har muligheten til å stemme elektronisk i en gitt tidsperiode.

Universitets- og høyskoleloven sier at man kan supplere SP, men da må man få en godkjenning av et allmøte først. På selve allmøte vil STA-styret presentere saken, som handler om å få en godkjenning til å sette i gang med en suppleringsprosess. Å supplere noen betyr at man ikke har et urnevalg, men at de som ønsker å være med kan si fra.

Det vil åpnes for å stille spørsmål og diskutere saken, før man går over til å stemme. Om et enstemmig allmøte sier ja til at STA kan supplere SP, vil man sette i gang med selve suppleringsprosessen sammen med UiA. Denne prosessen vil foregå på begge campuser over tid.

Det skal med andre ord ikke gjennomføres et valg på allmøte, det eneste som skal skje er at studentene gir tillatelse til at en supplering skal skje. Det vil også presenteres hvordan en mulig suppleringsprosess skal foregå, og det vil være mulig å komme med innspill til denne.

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål