STA innkaller med dette til allmøte torsdag 22.november, klokken 16.15 i B1-006.
Allmøte er for alle studenter ved UiA, både i Kristiansand og Grimstad.
Agenda for møtet er å be om lov til å supplere Studentparlamentet. Per nå mangler vi representanter fra flere fakultet og ser dermed nødvendigheten av å fylle disse ledige plassene, slik at Studentparlamentet blir representativt. 
Dette skjer ved at STA-styret supplerer. En supplering vil si at man spør studenter om de vil være representanter, uten at det behøver å skje et formelt urnevalg. 

Saksgangen på møtet vil være at STA presentere saken, det vil åpnes for spørsmål og diskusjon, før allmøte stemmer over forslaget om supplering. 
I følge Universitets- og høyskoleloven, §4.1, punkt 2, skal det avholdes urnevalg blant studentene til Studentparlamentet, såfremt ikke et enstemmig allmøte bestemmer noe annet.
Skulle et enstemmig allmøte godkjenne at STA får supplere Studentparlamentet, vil det settes i gang en suppleringsprosess på begge campus, i samarbeid med UiA.
Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål