Vi alle har vært vitne til utbyggingen av nytt bussanlegg ved UiA siden i sommer, og mandag denne uken var det endelig klart! Tilstede var både Fylkesordfører i Vest-Agder, varaordføreren i Kristiansand, AKT, Statens vegvesen, utbyggerne av traséen, og vårt eget korps ‘Blæsen’.

UiA hadde pekte ut STAs leder, Benedicte til å holde appell på vegne av Universitetet – noe som viser hvor viktig en ny busstrasé er for nettopp studentene.

Allerede i 2013 sa STA at busstoppet ved UiA var blant de viktigste i Kristiansand, men etterlyste hyppigere og jevnlige avganger for å forhindre opphopning av bussene, og et anlegg hvor bussene kunne stå, snu og justere rutetidene.
– I dag står vi her og åpner et bussanlegg på et knutepunkt som ikke har gjort seg mindre viktig i årenes løp. Vårt universitet og tilbudene som finnes her blir jammen ikke færre – så derfor sier jeg sier bare; den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, kunne endelig STA-lederen si, mandag morgen.

For dyrt?
Flere har derimot vært kritiske til at prosjektet har kostet over 28 millioner kroner. Kritikken er begrunnet i at det er en høy prislapp for ett bussanlegg. Hva får man faktisk igjen for så dyr infrastruktur? Busstraseen er finansiert med statlige midler som en forutsetning for å hindre vekst i ytterligere bilbruk. Et slikt anlegg skal gjøre det mer attraktivt å ta buss – særlig for de som bor langt unna campus, men også for å bidra til å knytte sentrum nærmere UiA.

Ikke bare buss
Dette nye kollektive knutepunktet viser seg å være nyttig for studenter, ansatte og bussjåfører. Det er ikke bare to nye busstopp Universitetet har fått, men også et eget sykkelskur og ny gang-, og sykkelvei inn mot campus. I tillegg har bussjåførene fått en egen vente- og hvileplass ved Gimlehallen – laget i samarbeid med elevene ved Tangen videregående skole. STA ønsker å skryte av prosjektgruppen bak busstraseen, som har inkludert mange dyktige aktører og bidratt til god samhandling.

Viktig knutepunkt
Bussholdeplassen ved UiA er ett av busstoppene på Sørlandet med størst pågang av passasjerer. For nye studenter som ikke opplevde de gamle busstoppene, var det altså stor etterspørsel etter nye. De tidligere busstoppene gjorde det svært krevende for bussjåførene å manøvrere i busslommen, og var dessuten ikke tilpasset den økende studentmassen på campus Kristiansand.

STA anerkjenner at bussanlegget er en stor økonomisk investering, men også en viktig investering. Det at det brukes midler på et slik formål, bidrar til å gjøre det mer attraktivt for studenter og ansatte å velge kollektivt. Det øker også trafikksikkerheten både blant syklister og fotgjengere som får en ny gang- og sykkelsti, samt for bussjåførene som kan manøvrere seg bedre i busslommen. Det er heller ingen hemmelighet at dette prosjektet vil komme miljøet til gode, og bidra til å senke bilbruken til og fra universitetet.

Andreas Gravdahl
Fagpolitisk ansvarlig
Studentorganisasjonen i Agder

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål