Det er ikke hver dag en forelesningssal på UiA fylles med trompetmusikk og to av Norges fremste politikere, men når det er Lilletun-forelesning, da skjer det.

Lilletun-forelesningen er et arrangement som foregår annet hvert år for å minnes den avdøde KrF-politikeren, Jon Lilletun, som jobbet aktivt for å realisere institusjonen Universitetet i Agder. Forelesningen holdes alltid den 23. oktober, som var Jon Lilletuns fødselsdag. I år var det partilederen i KrF, Knut Arild Hareide og Kristin Halvorsen, direktør for Cicero, senter for klimaforskning som var hentet inn for å hedre personen som mange mente var selve drivkraften bak dannelsen av UiA.

Realisere fulltidsstudenten
Studentorganisasjonen i Agder (STA) benyttet seg av anledningen til å huke tak i en mann som gjør det stort på dagsordenen for tiden, Knut Arild Hareide. Læringsmiljøpolitisk ansvarlig i STA, Olea Norset, stilte Hareide til veggs angående studentenes velferd. Hareide presiserte at studenter skal kunne studere på heltid, og ikke være avhengig av å jobbe for å finansiere studietiden. En av grunnene til at studenter faller fra er at de ikke får muligheten til å dyrke studiene fullt ut, og denne ordningen er urettferdig for studentene.

Ingen løfter
Når læringsmiljøpolitisk ansvarlig spør Hareide om hva som skal til for å kunne realisere fulltidsstudenten vil ikke KrF love noe. Norsk Studentorganisasjon mener at studiestøtten bør økes til 1,5 ganger G (grunnbeløpet i folketrygden) og fordeles over 11 måneder. Les mer om hva som menes med 1,5 ganger G og studentøkonomi her. Hareide vil heller ikke svare på om Krf mener at 1,5 G kan bidra til å nå dette målet. Det ble nevnt at studiestøtten må økes, men utover dette ville ikke Hareide komme med noen konkrete tiltak for å hjelpe studentene.

Emilie Hesselberg
Kommunikasjonsansvarlig,
Studentorganisasjonen i Agder

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål