Fra venstre: Leder for Studentparlamentet i Bergen, Nikolai Klæboe, Fag og forskningsansvarlig i Studentparlamentet i Bergen, Andreas Trohjell, og Fagpolitisk ansvarlig i Studentorganisasjonen i Agder, Andreas Gravdahl.

Torsdag 18. oktober besøkte jeg, fagpolitisk ansvarlig i STA, Studentparlamentet i Bergen for å lære mer om Universitetet i Bergens (UiB) eksisterende mentorskap og hvordan en mentorordning bør utvikle seg mot 2019.

 

UiB, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, har utarbeidet rapporten “Utredning av mentorordning i høyere utdanning”. Institusjonen har kommet langt i prosessen med å begynne arbeidet for en velfungerende mentorordning sammenlignet med andre Universiteter. UiB skal sørge for at alle studenter kan ta del i en faglig mentorordning innen 2019, noe STA mener er et godt initiativ for å kunne styrke det faglige – men også det sosiale i studiehverdagen.

Seminaret tok for seg både studenters og ansattes syn på hvordan man best mulig kan skape en mentorordning som omfatter alle studenter. De fleste erfaringene med mentorskap på de ulike fakultetene var generelt positive, og man så at både ansatte og studenter hadde kommet frem til gode løsninger seg i mellom. Det var flere innspill som uttrykte enkelte forbedringspotensialer ved mentorskapene ved UiB og utfordringer til veien videre mot en ordning. Ansatte må ikke oppleve ordningen som hverken for ressurskrevende eller at de føler seg tvunget til å følge det opp, samtidig som at studentene må kunne svare, og faktisk møte opp.

Studentene på sin side uttrykte at det var fint å ha en student som har kommet lengre i studieløpet enn dem selv som mentor, og at personen skulle fungere som en slags sparringspartner inn mot foreleser. På en annen side, når det kommer til det sosiale, så fungerte ikke mentorskapet optimalt om mentoren var en ansatt. Videre argumenterte man for at det heller ikke skulle bli et tilbud med altfor høy terskel, og at ordningen muligens kunne bli obligatorisk i den forstand at man kan melde seg av ordningen hvis ønskelig.

Universitetet i Agder (UiA) har per dags dato få mentorskap, og vi har mye å lære av UiB. Selv om vi har vellykkede mentorskap på eksempelvis fakultet for teknologi og realfag; FYSE, der det er én mentor per 10. student, så har vi likevel en vei å gå.

STA jobber for at alle studenter skal kunne ta del av en mentorordning. For å takle utfordringer tilknyttet årets SHoT-undersøkelse der viktigheten av tilhørighet kom frem, så mener STA at en faglig og sosial mentordning kan være en av mange løsninger for å ta tak i dette. Vi mener også at en slik mentorordning skal kunne forbedre overgangen fra videregående til høyere utdanning, forhindre frafall, samt bidra til å bedre nettverkene til studentene.

Vi mener at UiA må kunne levere på dette området og satse på utviklingen av en mentorordning der både mastergradsstudenter, men også bachelorsstudenter skal kunne være mentorer for studenter på lavere nivå av studieløpet. Utdanningskvaliteten vil kunne styrkes av en slik ordning, men vi ønsker også at mentorer på lik linje skal sørge for å ivareta det sosiale.

 

Andreas Gravdahl
Fagpolitisk ansvarlig
Studentorganisasjonen i Agder

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål