En del av arbeidet vårt i studentorganisasjonen er å holde kontakt med og samarbeide med Norsk Studentorganisasjon (NSO), som vi er medlem av. På lik linje som at vi i STA representerer våre studenter ved Universitetet i Agder, er NSO den nasjonale interesseorganisasjonen for studentdemokratier ved de norske universitetene og høyskolene. NSO skal med dette være en nasjonal studentstemme som arbeider for at alle studenter i høyere utdanning skal ha en best mulig studiehverdag. For oss er det positivt å være medlem av NSO fordi dette gir oss mulighet til å være i tett dialog med over 30 ulike studentdemokrati over hele landet, og vi blir del av en studentmasse på hele 230 000 studenter. Det gir oss også mulighet til å kunne holde oss oppdatert på nasjonalt og internasjonalt anliggende i studentpolitiske spørsmål, hvor vi også kan komme med spørsmål som er viktig for våre studenter lokalt på universitetet.

Les mer om NSO her.

STA har ulike arenaer for å være i kontakt med NSO, hvor en av arenaene er ledersamling. Den 28-30 september ble ledersamlingen avholdt i Bergen, hvor Benedicte var tilstede. STA prioriterer dette arbeidet fordi er ledersamlingene  gir en mulighet til å møte og utveksle erfaringer med de andre studentlederne i landet. Under høstens ledersamling ble spørsmål knyttet til blant annet statsbudsjettet, varierte læring- og undervisningsmetoder og mentorskap diskutert. Dette er tematikk som også er særdeles relevant for studentene også på vårt universitet, hvor en slik samling bidrar til både kunnskap og inspirasjon for hvordan man kan jobbe med slike spørsmål lokalt.

Ledersamlingene senker også terskelen for tett kontakt mellom de ulike studentdemokratiene, som er positivt for alle studentene fordi man står sterkere sammen når 230 000 studenter er enige om felles krav vi jobber for. Lokalt sett gir også et slikt samarbeid mulighet til å kunne innhente kunnskap fra andre som allerede har jobbet seg gjennom prosessene og samarbeide med dem, slik at vi ikke alltid trenger å finne opp kruttet på nytt.

 

Skrevet av Benedicte Nordlie, leder.

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål