STA deltok på kurs med Likestillings- og diskrimineringsombudet i regi av Senter for likestilling i Arendal, torsdag 20. september.

Kurset med LDO fokuserte på likestilling og diskriminering i samfunnet, særlig på arbeidsplassen, i rekrutteringsprosesser og i akademia. Vi lærte at det fremdeles foregår reell forskjellsbehandling basert på usaklig grunnlag tilknyttet kjønn, graviditet, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

Mulighet til å fungere i egen hverdag
Hvert år blir LDO kontaktet av flere hundre mennesker i blant annet arbeids- og samfunnsliv og studenter i akademia som forteller om mobbing, trakassering, diskriminering og utestenging. Ubehagelige hendelser skjer på arbeidsplassen og i studiehverdagen, og menneskene som blir utsatt for det overnevnte blir sterkt påvirket og klarer kanskje ikke å fungere som normalt etter slike hendelser. Derfor opplyser LDO om viktigheten av å kunne snakke åpent om disse utfordringene og få god oppfølging og hjelp i etterkant. Dessuten presenterte de preventive og forebyggende tiltak for å skape et best mulig arbeidsmiljø (og læringsmiljø), samt å skape en bevisstgjøring om ansvarlighet.

 

Diskriminering; seksuell trakassering i akademia
For studenter er LDO en høyst relevant aktør man kan henvende seg til angående likestillings- og diskrimineringssaker. Gjennom kurset fikk vi blant annet presentert en case med en student og en veileder som ga uønsket seksuell oppmerksomhet. Dette er en relevant utfordring i akademia, at personer i høyere maktposisjoner utnytter sin stilling mot studenter i sårbare situasjoner.

I februar kunne vi lese at det var registrert opptil 100 saker om seksuell trakasseringpå Universiteter og høgskoler, samt en rekke uavklarte studentvarsler. Det er i tillegg snakk om enorme mørketall. På UiA har vi nå fått et ‘si-ifra’-systemder man enkelt kan varsle om blant annet seksuell trakassering, noe STA kontinuerlig promoterer viktigheten av.

Andreas Gravdahl
Fagpolitisk ansvarlig
Studentorganisasjonen i Agder

 

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål