Under et frokostmøte med NOKUT, 11.09.18 ble rapporten ”Til glede og besvær – Praksis i høyere utdanning” presentert. Dette er en rapport fra NOKUT som har analysert svarene fra studiebarometeret, som omhandler studentenes opplevelse av praksis. Denne rapporten er relevant for oss i Studentorganisasjonen i Agder da vi går på et universitet som nettopp har studentpraksis som en del av sin strategi frem mot 2020.

I en tid hvor de fleste ønsker praksis som en del av sitt studieløp, er det lett å finne fordeler, og argumentere positivt for å tilby praksis til studentene. I debatten er det stor enighet om at studenter opplever større læringsutbytte om man kobler sammen teori og praksis, og at erfaringen kan bidra til et mer givende studieløp om studenter får ta del i nye omgivelser og den varierte læringen som praksis gir.

Likevel viser rapporten at de positive argumentene kan møtes med til dels kritiske tilnærminger. De positive adjektivene kan byttes ut og viser oss en verden hvor praksis også kan oppleves som uforutsigbart, arbeidskrevende, økonomisk belastende og tilfeldig. For STAs del trakk rapporten vår oppmerksomhet til at praksis kan utfordre gratisprinsippet, nødvendigheten av veiledningskompetanse og at praksis kan være et utslag av tilfeldighetens spill. Disse punktene ønsker vi også å kommentere.

For det første, om vi skal sende ut en stadig økende studentmasse i praksis er det viktig at vi ikke skaper et A og et B lag, hvor vi skiller mellom de som har råd til praksis- og de som ikke har det. Når studenter først er ute i praksis mener vi det er viktig at veiledere besitter riktig kompetanse for å sikre studenters læringsutbytte, og mulighet til god oppfølgning av ulike studenter som er på ulike praksisopphold. Til slutt synes vi det er interessant at praksis kan være et tilfeldighetens spill, som betyr at samme type praksisopphold for én person kan oppleves som det beste- og som det verste for en annen. Det viser at vi har en vei å gå både når det gjelder kvalitetssikring og oppfølging slik at studentene opplever praksis som noe positivt og lærerikt.

STA er stadig inne og diskuterer praksis med UiA, og heldigvis går vi på et universitet som tar disse problemstillingene på største alvor. For vårt videre arbeid er vi glade for at denne rapporten er produsert da det gir oss en bedre mulighet til å belyse fallgruvene en større studentmasse kan oppleve, når vi skal tilby flere og flere studenter praksis

Les rapporten i sin helhet her.

Skrevet av Benedicte Nordlie, leder.

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål