Har du hørt om Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest)?
Universitetet i Agder er en del av dette nettverket, som har som formål å styrke høyere utdanning og forskning ved institusjonene. Hvorfor er dette relevant for oss studenter? Det er et godt spørsmål! Vi studenter har vårt eget Studentråd i nettverket. Dette er et råd hvor studentlederne fra de ulike institusjonene møtes for å styrke områder innen høyere utdanning, som vi mener er viktig for studentene. Dette betyr at vi kontinuerlig spiller inn våre bidrag til styret i nettverket, som består av den øverste lederen av hver institusjon. På denne måten er alltid studentstemmen i fokus. Det er tross alt vi som er eksperter på å være studenter, og sitter på viktig kunnskap til hva institusjonene kan gjøre for å forbedre seg.

På Studentrådsmøtet med UH-nett Vest i Kristiansand diskuterte vi blant annet ShoT-undersøkelsen, og studentenes psykiske helse. Vi i Studentorganisasjonen i Agder ser det som positivt at vi kan samarbeide med en større del av den nasjonale studentmassen for å finne de gode løsningene på de felles problemene vi står overfor. Med den engasjerte gjengen i Studentrådet blir selv de vanskeligste problemstillinger omgjort til givende arbeid, hvilket er betydningsfult også for oss i Agder.

I et slikt samarbeid støtter nettverket opp om at flere stemmer står sterkere sammen. Så neste gang du tenker” hva kan egentlig vi studenter utrette?», da skal du vite at vi er en hel gjeng med studentledere som kjemper for akkurat deg, slik at vi studenter også er med på å skape endringer på områder som er viktige for oss.

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål