Humaniorakonferansen er vel overstått her ved Universitetet i Agder, den første konferansen som er arrangert av sitt slag. Det var Fakultet for humaniora og pedagogikk, med dekan Sunniva Whittaker i spissen, som arrangerte konferansen og dermed går i bresjen for å holde humaniorafagene på dagsordenen.

Store navn som professor Helen Small fra University of Oxford, professor Gary Morson fra Northwestern University og professor Helle Porsdam fra København Universitet var invitert inn for å diskutere humanioras samfunnsmessige betydning. Vår egen statssekretær for forskning og høyere utdanning, Rebekka Borsch fikk æren av å åpne konferansen.

Nestleder i Studentorganisasjonen, Pernille følger nøye med under foredrag om
menneskerettigheter og kulturelle rettigheter.
I løpet av de to dagene konferansen fant sted, ble sentrale spørsmål som hvordan humaniora kan bidra inn mot andre områder, og hva andre disipliner kan lære av humaniora, diskutert. Det ble holdt flere ulike parallellsesjoner i løpet av konferansen, hvor temaer som demokrati, teknologi, miljø og helse ble diskutert i lys av humaniorafaget. 
 
Både hovedforedragene og parallellsesjonene var med på å belyse viktigheten av å bruke humaniorafagene for å forstå, drøfte og løse viktige samtidsspørsmål. Historieprofessor May-Brith Ohman Nielsen var blant foreleserne i parallellsesjonen om humaniora og miljø. I sin bolk fortalte hun om prosjektet, «Deadly Dreams», hvor historie blir brukt som grunnlag for forskning på miljø- og klimaproblemer. Denne typen foredrag er med å befeste humanioras posisjon i samfunnet, ikke bare innenfor Universitetets vegger.
 May-Brith Ohman Nielsen er en av forskerne som er med på prosjektet “Deadly Dreams”,
hvor det forskes på miljøgiftens historie, et tema som blir sett på med nye øyne gjennom humaniora.

Helle Porsdamn innledet konferansens andre dag, hvor hun snakker om
menneskerettigheter og kulturelle rettigheter.

Konferansen er tenkt å arrangeres annethvert år, så dersom du gikk glipp av konferansen denne gangen er det bare å glede seg til neste gang!
Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål