Pressemelding fra Studentorganisasjon i Agder

 

Universitetsstyret ved Universitetet i Agder (UiA) vedtok i dag at ordningen med valgt rektor skal videreføres den neste styreperioden.

Både enstemmig vedtatt politikk fra Studentparlamentet og STAs høringsuttalelse til saken, viser et bestemt ønske fra studentmassen om at rektor fremdeles skal velges ved demokratisk valg på UiA. I høringssvaret legger STA vekt på medbestemmelse og universitetsdemokrati, og påpeker at det er essensielt at studenter og ansatte får delta i viktige prosesser på universitetet. Videre poengteres det at når studenter og ansatte får være med på å velge rektor, vil det bidra til å sikre legitimitet og tillit til universitetsledelsen.

«Vi er selvfølgelig veldig glade for at et flertall i styret stemte for å videreføre dagens ordning, men jeg synes samtidig det er urovekkende at såpass mange i styret, inkludert studentrepresentantene, valgte å se bort ifra høringsuttalelsene i saken. Det kom veldig tydelig frem at en endring til ansatt rektor ikke er noe flertallet på institusjonen mener er riktig», sier leder i Studentorganisasjonen i Agder, Benedicte Nordlie. Da hun stilte til ledervervet i mai, gikk hun til valg på å videreføre ordningen med valgt rektor på UiA.

I diskusjonen ble også lav valgdeltakelse og lite engasjement i studentmassen ved rektorvalgene tatt opp, noe Nordlie anerkjenner at er en utfordring.

«STA håper at det ved neste valgperiode kan bli etablert et godt samarbeid og en god dialog om hvordan vi kan skape et forrykende engasjement blant studentene om hvem som skal være institusjonens øverste leder videre», avslutter Nordlie.

 

For spørsmål vedrørende pressemeldingen, ta kontakt med Benedicte Nordlie på mobilnummer
951 09 286.

 

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål