‘Et nei, er et nei’ er nærmest blitt en selvfølge etter mangfoldige holdningskampanjer, og norsk akademia er sjeldent en promotør av tvang. Forslaget om aktiv avmelding, fra kunnskapsminister Iselin Nybø har blitt oppfattet som et slags tvangstiltak for at norske studenter må dra på obligatorisk utveksling.

Dette var ikke intensjonen. Nybø ønsker å vurdere om at dette skal bli standarden for alle studenter, men det er da snakk om aktiv avmelding for utveksling, heller enn at man må bli tvunget til å reise.

Norsk Studentorganisasjon har nå vedtatt at de er for aktiv avmelding av utveksling. Tanken bak dette går ut på at man støtter forslaget om å få studenter ut til andre internasjonale institusjoner og få nyttig erfaring og kompetanse, men også at man må legge press på norske institusjoner for å lage bedre avtaler, effektivisere byråkratiet rundt utvekslingsprosesser, og legge til rette for nødvendig studiestøtte. Institusjonene må se utveksling som et gode, heller enn et ressurskrevende onde.

Hvordan man utformer en slik holdningsendring i praksis, handler mye om å tilrettelegge utveksling på en enklere måte slik at studenter eksempelvis aktivt melder seg av ved kun ett klikk på StudentWeb. Selv om Nybøs målsetting om å få halvparten av alle norske studenter til å dra på utveksling er ambisiøst, kan det være gjennomførbart om alle norske utdanningsinstitusjoner samarbeider og utformer et standardisert-, og et mer effektivt opplegg.

Mange argumenterer med at utveksling i stor grad er med på å styrke norske institusjoner internasjonalt, samt at norske studenter får unik kunnskap som de kan ta med seg hjem igjen. Dessuten er det en gunstig mulighet for å lære mer om andre kulturer, og om hvordan høyere utdanningsinstitusjoner i utlandet fungerer.

Andreas Gravdahl
Fagpolitisk ansvarlig, Studentorganisasjonen i Agder

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål