Vi har ved studiestart bitt kjent med tallene om den ensomme studenten. 1 av 3 føler seg ofte ensomme, og i dag kom resten av tallene om hvordan studenttilværelsen egentlig er.

Tallene starter godt hvor de aller fleste av studentene i Norge (76%) totalt sett er fornøyde med studiestedet sitt og, hele 88% er fornøyde med mottakelsen på sitt studieprogram. Til tross for en god start viser rapporten en mørkere side ved studentlivet. Av de 50 055 deltagende er det omtrent 10 000 som oppgir at de har vært seriøse med tanken på å ta selvmord, og like mange som med vilje har skadet seg selv. For å sette dette i perspektiv er det nesten hele campus Kristiansand.

Vår generasjon har i lang tid blitt forstått som «generasjon prestasjon». I undersøkelsen er det 32% av studentene, og da spesielt den yngste gruppen, som oppgir at de vil gjøre alt for å ikke skuffe sine foreldre. Vi føler også en del på eksamensangst og flere tror at de faglige resultatene har blitt dårligere på grunn av dette. I lys av disse tallene viser undersøkelsen at vi enda må belage oss på denne merkelappen.

Våre betraktninger så langt er at selv om studiestartens liv og røre er over, må vi enda ta vare på- og inkludere hverandre. Slik som Kari Jussie Lønning sa, så trenger ikke studentene bare trygghet de to første ukene, men også gjennom hele året og hele studieløpet . Derfor må vi huske å minne hverandre på at selv om studiestartukene er over er det enda ikke for sent å si hei til en ukjent medstudent. Vi håper alle tar et ansvar til å være gode medstudenter: tør å sett deg ved siden av noen du ikke kjenner, og husk å inviter hverandre med. Det er både universitetets, mitt og ditt ansvar at vi studenter har det bra.

For å oppsummere så vil jeg trekke frem ordene fra Lønning, og minne på at vi alle har en psykisk helse. Dette innebærer at på lik linje som at vi har en fysisk helse, må også den psykiske helsen trenes- og det skjer i fellesskap.

 

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål