Onsdag 29 august hadde Studentparlamentet sitt første møte dette semesteret. Møtet var også det første SP-møtet med det nye styret.

På dagsordenen stod blant annet å bestemme nye møtedatoer, å komme med forslag til revidering av NSOs prinsipprogram og å se på hvilke politiske dokument som skal behandles til våren. Viktigst av alt som ble vedtatt var nok allikevel handlingsplanen for STA for det kommende året.

Handlingsplanen legger føringer for hva styret skal jobbe for i styringsperioden. I år er viktige saker som tiltaksplan mot mobbing, faglig mentorordning, etablering av legesenter på campus og systematisk arbeid med bærekraftsmålene på UiA satt på agendaen. I tillegg kom Studentparlamentet med flere punkter i handlingsplanen, heriblant å få Uniby Agder-appen på engelsk og å styrke samarbeidet og kommunikasjonen mellom Universitetet og de videregående skolene i området.

Parlamentsmøtet i august var også det første SP-møtet med kontrollkomité. Til tross for litt oppstartsproblemer med den nye mailen, er nå kontrollkomitéen oppe og går for fullt. Vi i styret gleder oss veldig til samarbeidet fremover.

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål