STA har det siste året hatt et økt fokus på bærekraft og miljø, vi mener at UiA må satse tyngre på å nå bærekraftsmålene. Derfor ønsker vi spesielt å få de inn i universitetets plan 2019.  Sier Nestleder i STA Kristian B Bakken.

STA har fokus på bærekraftsarbeid i akademia. Denne våren har representanter fra STA deltatt på Bærekraftskonferansen i Bergen. Representanter fra STA har også deltatt på workshops om temaet på blant annet SiUs internasjonaliseringskonferanse i Bodø.

Nestleder i STA, Kristian Bakken sier følgende: En av de viktigste lærdommene vi tar med oss fra dette arbeidet er at alle kan bidra, og at universitetene har et spesielt ansvar for å nå og forske på FNs bærekraftsmål.

I april ble studentparlamentets politiske dokument for bærekraft og miljø vedtatt, og i mars ble ansvaret for organisasjonens bærekraftspolitikk lagt til nestlederrollen (se stillingsbeskrivelsen).

 

På Studentparlamentsmøtet 23. mai ble følgende uttalelse vedtatt:

Politisk uttalelse: UiA har et ansvar for å nå bærekraftsmålene!

Universitetet i Agder må arbeide målrettet og systematisk for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Dette er viktig fordi universitetet er en del av den norske forvaltningen, men også fordi universitetene må være fyrtårn for resten av samfunnet.

Gjennom mål 17 har FN invitert alle høyere utdanningsinstitusjoner til å være med på dugnaden om å bidra til å nå bærekraftsmålene. For universitetets del innebærer dette at UiA må delta aktivt i lokale, nasjonale og internasjonale nettverk der disse problemstillingene diskuteres.

Universitetet i Agder er medlem i ulike globale nettverk, en del av det arbeidet som gjøres i disse nettverkene kan knyttes opp mot bærekraftsmålene. Den største utfordringen dagens samfunn står overfor er knyttet til å nå bærekraftsmålene. Derfor krever STA en målrettet innsats fra universitetets side, og at universitetet melder seg inn i globale nettverk som arbeider for å nå bærekraftsmålene.

Universitetet i Agder skal utarbeide en oversikt over hvordan de systematisk arbeider for å nå bærekraftsmålene. I årsrapporten til universitetet skal det tydelig komme frem hva som gjøres for å nå hvert bærekraftsmål.

STA mener at:

  • Universitetet i Agder må melde seg inn i Higher Education Sustainability Initiative (HESI).
  • Bærekraftsmålene må inn som satsingsområde i universitetets plan 2019.
  • Universitetet i Agder må rapportere systematisk på hvordan det arbeides for å nå bærekraftsmålene gjennom årsrapporter.

 

 

SDGBergen

(fra Bærekraftskonferansen i Bergen. Kristian Bakken (nestleder i STA), Benedicte Nordlie (fagpolitisk ansvarlig i STA), Håkon Mikalsen (leder SP-UiB) og Sara Jalali (leder StOr)).

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål