Tiltaksplan til Kvalitetsmeldingen

Del denne posten

På Studentparlamentets møte i februar ble det vedtatt en lokal tiltaksplan til kvalitetsmeldingen. Denne tiltaksplanen inneholder de punktene som STA mener det er viktig at Universitetet i Agder følger opp i sitt arbeid med kvalitetsmeldingen.

Planen i sin helhet kan leses som PDF under:

Tiltaksplan kvalitetsmelding STA

Kvalitetsmeldingen (meld. St 16 (2016-2017))

Scroll to top