Ordfører Harald Furre har sammen med flere ledere på Agder signert studentenes kampanje, #AldriOK.

Ordfører Harald Furre og STA-leder Kai Steffen Østensen viser frem avtalen.

Ordfører Harald Furre og STA-leder Kai Steffen Østensen viser frem avtalen.

 

 

 

 

Det er Studentorganisasjonen i Agder (STA) som inviterer politikere og ledere i universitetsmiljøet til å signere kampanjen #AldriOK.

Les avtalen her

Kampanjen har som mål å forplikte de som signerer den til å jobbe for et trygt miljø for studenter, ansatte og besøkende. Målet er nulltoleranse for trakassering i universitetsbyene.

Studentleder Kai Steffen Østensen sier at kampanjen er viktig fordi den kommer fra studentene selv.

– Det er Studentparlamentet ved UiB som har skapt kampanjen som tydelig viser hvor grensene settes. Og det at studentene maner opp til holdningsendring for alle i akademia er viktig, fordi vi tross alt er akademias fremtid, sier Østensen.

Studentlederen på Universitetet i Agder har fått med seg både rektor Frank Reichert, universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen og Samskipnadsdirektør Pål Harv til å signere avtalene fra universitetsmiljøet. I tillegg støtter også begge fylkesordførerne i Agder, Gro Bråten (Ap) og Terje Damman (H) kampanjen. Kjetil Glimsdal (Krf) og Harald Furre (H) har signert på vegne av vertskommunene.

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnesen og Rektor Frank Reichert har signert avtalen.

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnesen og Rektor Frank Reichert har signert avtalen.

Furre støtter

 – Det er en flott kampanje som understreker viktigheten av å ikke trå over streken, sier ordfører i Kristiansand, Harald Furre.

 

Furre påpeker at studentene godt beskriver hvor grensen går.

– Et klapp på skuldra er bra, men et klapp på rompa blir helt feil. Kampanjen får frem dette på en god måte, forklarer ordføreren.

 

Viktig med støtte

 

Østensen er glad for den positive støtten de fremste folkevalgte i Agder viser studentene.

– Det er ingen tvil om at ordførerne som har deltatt viser bred støtte til initiativet fra studentene. At de fremste folkevalgte står sammen med studentene gir et godt grunnlag for å arbeide frem endringer i akademia som gjør at studiehverdagen blir enda bedre.

 

Studentlederen tror støtten gir lavere terskel for å si ifra.

– At de mest fremtredende politikerne i Agder sammen med UiAs ledelse støtter arbeidet med holdningsendring på denne måten, tror jeg vil gjøre at studenter som opplever trakassering lettere vil varsle om dette, sier Østensen.

 

Ordfører Harald Furre legger til.

– Studentene skal føle seg trygge i universitetsbyen Kristiansand. Det er det jeg som ordfører jobber for, sier han.

For ytterlige kommentarer kontakt leder av STA, Kai Steffen Østensen, på telefon 45414793.

Ordfører i Grimstad, Kjetil Glimsdal signerer avtalen.

Ordfører i Grimstad, Kjetil Glimsdal signerer avtalen.

 

 

 

 

 

 

Fylkesordfører i Aust-Agder Gro Bråten signerer.

Fylkesordfører i Aust-Agder Gro Bråten signerer.

 

Fylkesordfører i Vest-Agder Terje Damman signerer avtalen.

Fylkesordfører i Vest-Agder Terje Damman signerer avtalen.

 

 

 

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål