DISTRIKTSALLIANSEN

Medlemmer

0
Universitet
0
Fylker
0
Campus/studiesteder
0 +
Studenter

Historie

Distriktsalliansen ble grunnlagt av Studentorganisasjonen i Agder (STA), Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN) og Studentorganisasjonen NORD (NORD) høsten 2022. Målet var å danne en allianse hvor vi alle var likestilt, å kunne dyrke et lokalt samarbeid, kompetanse og nettverksbygging på tvers av utdanningsinstitusjoner. Et av våres formål er å fremme studentene utenfor de gamle universitetenes behov og et ønske om større fokus på utdanning i distriktet.
Fra Kristiansand i sør til Vesterålen i Nord, danner Distriktsalliansen en mangfoldig studentgruppe.

Felles mål i Distriktsalliansen

Alliansen skal være en samarbeidsarena og et mellomledd mellom medlemslag i NSO.


Våre felles mål dannes ut fra medlemmenes handlingsplaner og
felles ønskede satsningsområder. Målene skal være til hjelp for
medlemslagene, og ikke skape merarbeid.

Gjennom vårt arbeid skal vi:

 • Styrke de lokale studentdemokratiene
 • Øke studentengasjementet og deltakelse i studentfrivilligheten
 • Sette fokus på og utbedre tillitsvalgtordningene
 • Lage strategier og samarbeide om å øke vår synlighet fysisk og
  digitalt på egne institusjoner
 • Styrke alliansen gjennom samarbeid og rekruttering av nye
  medlemslag
 • Arbeide for gjennomslag på egne institusjoner
 • Fremme vår synlighet i offentligheten

Kontaktinformasjon

Maiken Køien Andersen (STA)

Studentleder ved Universitetet i Agder

+47 923 51 334
Nora Rymoen houidi (SDSN)

Studentleder ved Universitetet i Sørøst-Norge

+47 482 71 214
Simen August Randen (SON)

Studentleder ved Nord Universitet

nb_NONorsk bokmål