Studentorganisasjonen i Agder sin logo

Utlysning av valg til Studentparlamentet, fakultetsstyrene og avdelingsstyret 2024!

Årets studentvalg holdes 08.april til 19.april 2024 Det skal velges studentrepresentanter i to valg ved studentvalgene i april i år. De to valgene holdes samtidig: Til Studentparlamentet – det øverste organet til Studentorganisasjonen i Agder (STA). Studentparlamentet behandler saker som omhandler studentenes velferd, økonomiske, sosiale og faglige aspekter. Det velger Les mer…

nb_NONorsk bokmål