Mange lurar på kor ein skal gjere av sin eigen leilegheit når ein reiser på utveksling og om ein har ein garantert stad å bu når ein kjem tilbake. Her kjem litt tips til akkurat dette:

Generelt
Framleige – www.hybel.no, UiA si Facebook-gruppe
Avtale med husvert om reduksjon i leige når ein er på utveksling
Sei opp leilegheita
Leige bod for oppbevaring

For utvekslingsstudentar som bur i studentbustad/SiA bustad

  • Moglegheit for framleige gjennom SiA, ein annan student flyttar inn medan du er på utveksling.
  • SiA tilbyr moglegheit for eit opphald i leigeforholdet viss du skal ut i praksis eller på utveksling i perioden 1.august til 31. desember. Dette med forutsetning at du leier gjennom sommaren fram til 31.07 og signera ny kontrakt frå 01.01 året etter.

For meir informasjon kontakt ditt SiA kontor eller sjekk ut nettsida: sia.no

Av Ingvild Kristine Grindeland

Kategorier: Utveksling

nb_NONorsk bokmål