Bli kjent med STA-styret!


Skrevet av: Rebekka Hauge Økland

 

STA arbeider hver dag for at studenter på UiA skal få en bedre studiehverdag, og her får du bli bedre kjent med STA-styret og deres hjertesaker.  

 

Leder, Olea Norset

Olea har vært med i STA siden hun begynte på UiA i 2017, og hun er nå på sitt tredje år i styret. I løpet av denne tiden har hun hatt forskjellige hjertesaker, blant annet studenters rettigheter og miljø. 

 • I år har hjertesaken min vært at Grimstad skal være mer synlig som studieby. Det ene tiltaket vi ville få gjennom var et kommunalt studentråd i Grimstad, og det har vi allerede fått på plass. 

 

Hun sier det er viktig at studentene vet om muligheten til å kontakte STA hvis de har tilbakemeldinger på eksamen, undervisning, tillitsvalgte, utveksling og andre studierelaterte saker.  

 • Hvis alle som har en sak de ønsker å ta videre, vet at de kan ta det videre med oss, så er det med på å forbedre studiehverdagen.  

 

Olea innrømmer at hun savner å være med venner i korona-tiden, men at hun også trives med andre aktiviteter.  

 • Jeg liker å være kreativ og holde på med litt rare prosjekter, det kan være alt fra tegning til en digital idé for den slags skyld. Jeg liker også å gå en tur og ta inn over meg det som er rundt meg.  

 

Nestleder, Linda-Marie Leirpoll  

Linda var med i studentparlamentet i 2019-2020, og sier hun søkte i STA-styret fordi hun ønsker å bidra til at studenter får en bedre hverdag.  

 • Mine hjertesaker er psykisk helse og ensomhet blant studenter. Statistikkene viser at alt for mange studenter er ensomme.

 

Hun poengterer også at rettighetene til nynorskbrukere ikke er gode nok per dags dato, og at det derfor er en kampsak for henne.  

 • Vi burde kunne forvente at professorene lager eksamener på nynorsk. Det er viktig at språkene blir likestilt! og vi som skriver nynorsk ønsker å bli satt på lik linje med bokmålbrukere.  

 

Akkurat nå handler mye av studentpolitikken om saker relatert til covid-19.  

 • Hva gjør vi på eksamen? Hva kan vi gjøre for mindre ensomhet for studenter? Veldig mye av det politiske går til korona 

 

Linda har en master i sosiologi, og i fremtiden ønsker hun å jobbe i en ideell organisasjon.  

 • Jeg ønsker å jobbe i en frivillig organisasjon, for å rett og slett være med å hjelpe folk, og kunne gjøre hverdagen til noen bedre.  

 

Kommunikasjonsansvarlig, Anders Magnus Berg  

Anders Magnus startet i STA ved å være vara for Handelshøyskolen, og som kommunikasjonsansvarlig ønsker han å gjøre studentpolitikk mer spennende og tilgjengelig for studenter. 

 • Jeg vil bruke min erfaring med video og foto, og lage innholdet mer underholdende og lett gjenkjennbart. 

 

Han sier det er viktig at STA-styret hører på den enkelte student og kommuniserer ut hva de kan gjøre for dem.  

 • Ikke alle vet hva vi kan gjøre, og hvilken makt vi faktisk har. Hvis du tar din stemme til oss, blir den hørt. Vi har mange gode eksempler på at det faktisk fungerer.  

 

Anders Magnus sier det har vært spesielt å jobbe under covid-19.  

 • Det har vært annerledes, men det har vært en spennende utfordring, fordi man må tenke på ting på en litt annen måte. Det har gitt en utfordring til STA og vårt arbeid samtidig som det har gitt en utfordring til hele samfunnet. 

 

Anders Magnus har det travelt med fulltidsstudier og en 40 prosent stilling i STA, men når han har tid trives han med å være aktiv.  

 • Jeg ser på fotball, driver mye med trening og henger med venner.

 

Fagpolitisk ansvarlig, Eline Ø. Roaldsøy  

Eline var med i studentparlamentet i 2019-2020, og er nå med i STA-styret for å forbedre den faglige kvaliteten på UiA. 

 • Jeg hører stadig vekk at folk snakker om at vi må jobbe med studiemiljøet og sånt, og det er kjempeviktig, men jeg føler innimellom det drukner litt ut hvor viktig det er at innholdet er bra. Til syvende og sist er det utrolig viktig for ryktet til et universitet og for at studentene skal ha det bra der.  

 

Som fagpolitisk ansvarlig skal Eline jobbe for at studentene blir inkludert i forskningen på universitetet.  

 • Jeg synes ikke vi bare skal være studenter på den ene siden og vitenskapelig ansatte på den andre siden, men at vi er et universitet sammen.  

 

STA har fått en plass i forskningsutvalget til universitetet, og Eline mener det viser at universitetet tar studentene på alvor. 

 • Jeg tror det er viktig at vi oppfordrer de som driver forskningsprosjekter til å ta med studentene.  

I fremtiden ønsker Eline å jobbe på universitetsbiblioteket eller å ta en doktorgrad, noe som bunner i hennes interesse for litteratur.  

 • Før ville jeg lese fagtekster, men nå er dagene så fulle, at jeg gjerne vil sette meg ned med en fantasybok og drømme meg helt vekk til en annen verden.  

 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig, Tina McDougall 

Tina søkte seg til STA-styret fordi hun ønsker å være en stemme for studenter som ikke har muligheten til å være med i studentpolitikken. Hennes hjertesak i STAer at alle skal føle seg inkludert, i tillegg til oppfølging innen tillitsvalgtsystemet.

 • Jeg ønsker at tillitsvalgte skal få mer lik opplevelse og oppfølgning , og at fakultetet man er tillitsvalgt på i liten grad skal påvirke hvordan en opplever sin rolle som tillitsvalgt.

 

Hun sier tillitsvalgte er viktige for læringsmiljøet, fordi det er studentenes stemme.  

 •  Spesielt sånn som nå i korona-krisen er det viktig å høre hvordan studenter har det. Studenter skal fortsatt få sin stemme hørt selv om vi i større grad sitter bak en skjerm.

 

Tina tar en mastergrad i statsvitenskap og ledelse, og ønsker å kombinere administrative og politiske oppgaver i sin fremtidige arbeidsstilling.  

 • Jeg trives veldig godt med arbeidet i STA og kunne tenke meg en lignende jobb i fremtiden, selv om jeg vet at jeg ikke kan være i studentpolitikken hele livet

 

På fritiden bruker Tina mye tid på å se serier og å gå turer. I tillegg prøver hun å sette av tid til å få brukt symaskinen litt.

 • Vanligvis er jeg glad i å være med venner, men det blir jo litt mindre sosialt på grunn av korona.  

 

 

 

 

 

Ønsker du å ta en sak til STA kan du kontakte meg Anders på mail: stakommunikasjon@uia.no. 

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål