14.oktober holdt STA ekstraordinær valgforsamling hvor mange verv ble fylt med gode kandidater for å løfte studentstemmen i året 2020/2021!
Velkommen til dere alle. Om man i denne omgang ikke fikk et verv, men likevel er interessert i å engasjere seg, er det bare å ta kontakt på sta@uia.no for å høre om dine muligheter.
Representantene som ble valgt sitter fra 02.11.20-30.06.21.

Valgresultat fra ekstraordinær valgforsamling 14.10.20

STAs Valgkomité

Leder: Jakob Mæland

Medlem: Sofie S. Klit

STAs Kontrollkomité

Leder: Stine C. Tungodden

Medlemmer: Henriette Nordal og Matias Smørvik

Fag- og forskningspolitisk utvalg i STA

Lars Magnus Halvorsen

Marita Moy Hamre

Bærekrafts- og miljøpolitisk utvalg i STA

Birgitte Johnsen

André Seljestad Knudsen

Andrè Sundbø Olsen

Ayla Maria Svenke

Læringsmiljøpolitisk utvalg i STA

Michelle Brynildsen

Jonas T. Buerskogen

Altayeb Ishag

Andre Seljestad Knudsen

Internasjonalt utvalg i STA

Maren Aurora Gude

Rolf Bjarne Larsen

Marie Nørvåg

Ane Dolven Thorsen

Kommunikasjonsutvalg i STA

Thor Eivind Forberg

Ingrid Oline Hamlandsø Hellan

Caroline Hansen

Rebekka Hauge Økland  

Unikumstyret

Fast representant: Rebekka Hauge Økland

Vararepresentant: Thomas Johnsen

Velferdstinget i Agder (VT)

Charlotte Ekroll

Andreas Landmark

Andre Sundbø Olsen  

Andrea Sivertsgård

Kirsti Stople

Stine Regina Tusvik

Kristopher Nils Kjevik-Wycherley

UiAs Utdanningsutvalg

1.fast representant: Sofie S. Klit

2.faste representant: Lars Magnus Halvorsen

1.varareprsentant: Jakob Mæland

2.varareprsentant; Thomas Olsbakk

UiAs Læringsmiljøutvalg (LMU)

1.faste representant: Tina McDougall

2.faste representant: Emma Myklebust Eggen

3.faste representant: Anna Synnøve Røysland

4.faste representant: Andrè Sundbø Olsen

5.faste representant: Andre Seljestad Knudsen

6.faste representant: Ane Dolven Thorsen

1.varareprsentant: Christina El-Mrabet

2.varareprsentant: Jonas T. Buerskogen

3.varareprsentant: Henriette Nordal

4.varareprsentant: Sofie S. Klit

5.varareprsentant: Rebekka Hauge Økland

UiAs Klagenemnd

1.faste representant: Matias Smørvik

2.faste representant: Selma Hesselberg

1.vararepresentant: June Skram Eikrem

2.vararepresentant:Andreas Landmark

UiAs Prisutvalg

Hilde Hagen

UiAs Likestillings- og inkluderingsutvalg (LiU)

1.faste representant: Tina McDougall

2.faste representant: Andrè Sundbø Olsen

1.varareprsentant: Maryam Bokdasji

2.varareprsentant: Katrine B. Øydna

UiAs Valgstyre

June Skram Eikrem

Thomas Olsbakk

UiAs Ansetteselutvalg

1.faste representant: Gro Bakke

2.faste representant: Thomas Olsbakk

1.vararepresentant: Stine C. Tungodden

2.varareprsentant: Andreas Landmark

UiAs Forskningsutvalg

1.faste representant: Eline Ø. Roaldsøy

2.faste representant: Lars Magnus Halvorsen

1.vararepresentant: Ayla Maria Svenke

2.vararepresentant: Thomas Johnsen

UiAs Museumsråd

1.faste representant: Jakob Mæland

2.faste representant: Julie G. Eriksen

1.varareprsentant: Katrine B. Øydna

2.vararepresentant: Fanni Sara Istenes

 

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål