Studentorganisasjoner i Agder har i mange år kjempet for studentboliger på Agder. Det har også resultert i at vi ligger over landsgjennomsnittet på antall studentboliger per student. Men vi er enda ikke gode nok, og nå er vi bekymret for at vedtaket som ble gjort at det forrige bystyret i Kristiansand blir glemt bort og lagt i skuffen.

Det har i lang tid vært viktig for både studenter, UiA, politikere og byen for øvrig at det er et studentliv i kommunen. I arbeidet med universitetsbystrategien er det et viktig prinsipp at den opplevde avstanden mellom kvadraturen og campus må minskes. Et av områdene som kan bidra til nettopp dette er området Lund Torv. Det ligger nå et vedtak til områdereguleringen at det skal bygges studentboliger på Lund Torv, som også skal romme et sosialt torv. Vi håper at det snarlig realiseres, fordi dette er et positivt tiltak for å knytte universitet og byen tettere sammen. Samtidig bidrar dette til at studenter blir enda mer synlig i bybildet i Kristiansand kommune.

Det er mange interessenter i saken. Politikere fra nytt og gammelt bystyre, studenter, Studentsamskipnaden i Agder (SiA), andre utbyggere, næringsliv og ikke minst beboere som allerede bor i området tilknyttet Lund Torv. Dette er parter vi både har samarbeidet med- og argumentert mot, slik at dette står igjen som et rettmessig studentpolitisk gjennomslag.

STA, sammen med Velferdstinget i Agder, stilte i høst opp for å vise politikere som var på befaring i Lundsområdet hvor viktig denne saken er for oss studenter. Video fra dagen kan du se her:

 

I etterkant fikk vi vedtaket:

 

Det begynner å haste å få ting på plass slik at SiA med sikkerhet vet at de kan få bygge på Lund Torv, før departementet tar tilbake pengene de har bevilget. I begge studentbyene i Agder er det heldigvis ikke alt for dyrt å bo, men dette er nettopp fordi vi har en Studentsamskipnad som legger til rette for studentvennlige priser på bolig, og fordi de eksisterende studentboligene bidrar positivt inn på det private leiemarkedet. Skal Kristiansand og Grimstad fortsette å være attraktive studentbyer og kunne konkurrere med byer slik som Stavanger, Bergen og Trondheim må vi ha studentboliger i SiA som gjøre det trygt å velge Sørlandet som sitt studiested.

Vi har vedtaket på områdereguleringen i boks, nå gjenstår det viktigste tiltaket; å få bygget studentboligene!

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål