Her får du all info du trenger om å stille, stemmerett og tjente penger!

Under årets studentvalg skal studentmassen velge sine representanter til Studentparlamentet og fakultetsstyrene. Studentparlamentet velger representanter til Universitetets råd, styrer og utvalg i Valgforsamling 20.mai 2020.  Vi håper at akkurat DU stiller!

Hvorfor skal du stille?

Vi håper at du stiller til valg fordi UiA trenger studenter som ønsker å være med i utviklingen av universitetet. Den eneste måten studenter får det bedre ved UIA, både faglig og sosialt, er at studenter i fellesskap arbeider for det. En fallgruve er at studenter gjerne tenker at alle andre stiller til valg, tro det eller ei: vi trenger at alle studenter stiller slik at vi blir et stort fellesskap og en sterk studentstemme. Som representant får du en gylden mulighet til å påvirke egen hverdag, og være med i samarbeidet om et enda bedre universitet.

På UiA er det er enkelt å engasjere seg og man får god opplæring på veien. Dette betyr at du ikke trenger forkunnskaper for å være med, hakket viktigere er et ønske om å bidra. På veien blir du også kjent med mange medstudenter og ansatte – det er rett og slett veldig gøy!

Uansett om du er engasjert i det sosiale miljøet, engasjert i en forening, engasjert på fakultetet ditt, engasjert i forelesningen eller er en student som er med for første gang: Absolutt alle er velkomne!

Lurer du på hva alle disse gode mulighetene er?

Studentparlamentet er det øverste organet til Studentorganisasjonen i Agder (STA). Studentparlamentet behandler saker som omhandler studentenes velferd, økonomiske, sosiale og faglige aspekter. De bestemmer hva vi i STA-styret skal jobbe for og hva vi skal si bør endres når vi er i møte med ledelsen på UiA. Studentparlamentet stemmer også inn representanter til alle råd, styrer og utvalg ved UiA og STA.

Fakultetsstyrene er det øverste organet til fakultetene, lærerutdanningene og Handelshøyskolen ved UiA. Fakultetsstyrene har et overordnet ansvar for at virksomheten ved fakultetenes og lærerutdanningene holder høy kvalitet.

Råd, styrer og utvalg (RSU) ved Universitetet i Agder er de øverste organene innenfor ulik tematikk som er av interesse for UiA som utdanningsinstitusjon. Disse RSU’ene er også lovpålagte i Universitets- og høyskoleloven, hvor studentene skal være representert og hørt.

Viktige datoer:

  • mars – 25.mars: Periode for å stille som kandidat til Studentparlamentet og fakultetsstyrene
  • april kl. 10.00 – 29. april kl. 14.00: Stemmeperiode, elektroniske valg – hvor alle studentene på UiA har stemmerett for å stemme frem sine favoritter til Studentparlamentet og fakultetsstyret. Bruk stemmeretten din uansett!
  • april kl. 10.00 – 20.mai – RSU-valg: Du kan stille helt frem til selve avstemmingen under Valgforsamling 20.mai.

STILL TIL VALG!

Selv om vi ikke er like fysisk synlig på UiA på grunn av kronaviruset, ønsker STA-styret å understreke at du fremdeles kan stille til valg både til Studentparlamentet, Fakultetsstyrene og øvrige råd, styrer og utvalg!  Så spre ordet og still i vei!

Pst: Flere av vervene er honorert, dette betyr at om du ønsker å bidra er det også mulig å tjene noen kroner på dette – det er en vinn-vinn-situasjon.

For mer info:

Valg til Studentparlamentet og fakultetsstyrene: https://www.uia.no/nyheter/vel-80-representantar-i-to-val

Valg til Råd, styrer og utvalg: www.stastudent.no og informasjon om vervene https://stastudent.no/rad-styrer-og-utvalg/

Om du ønsker å høre mer om vervene og eller hvordan det er å stille til valg må du gjerne ta kontakt med STA-styret: https://stastudent.no/om-oss/

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål