STA annonserer herved at det er mulig å være med i Studentparlamentet (SP) våren 2020. Man vil være representant fra februar til juni 2020, og det er fem parlamentsmøter i den gitte tidsperioden.

Er du interessert i å bli supplert kan du sende inn kandiatskjemaet til sta@uia.no eller fylle ut det digitale skjema under innen 14.02.20. Spørsmål til prosessen eller hva SP er? Ta kontakt med sta@uia.no

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widgets_ContactForm_Widget”][/siteorigin_widget]

 

Studentparlamentet (SP) er det øverste organet i Studentorganisasjonen i Agder (STA), og består av studentrepresentanter fra alle seks fakulteter og avdeling for lærerutdanning på UiA. Normalt sett velges SP ved urnevalg hvert vårsemester, dette betyr at alle studentene på UiA kan stemme på kandidater ved sitt fakultet/avdeling gjennom elektronisk valg.

Sittende Studentparlament mangler varaplasser på enkelte fakultet og avdeling for lærerutdanning, men mest prekær er situasjonen på fakultet for teknologi og realfag som også mangler faste plasser.

Med bakgrunn i dette ønsket Studentparlamentet at man skal avholde en suppleringsprosess, og dette ble enstemmig vedtatt av et allmøte 03.02.20 at STA kan gjøre.

Å supplere betyr at man ikke avholder valg på vanlig vis, men at man finner studenter som ønsker å være med i en gitt periode.

Per i dag mangler det 14 representanter til Studentparlamentet, disse fordeler seg slik: 

  • Fakultet for helse- og idrettsvitenskap: 3 vararepresentanter
  • Fakultet for humaniora og pedagogikk: 2 vararepresentanter
  • Fakultet for teknologi og realfag: 2 faste representanter og 4 vararepresentant
  • Handelshøyskolen ved UiA: 1 vararepresentant
  • Avdeling for lærerutdanning: 3 vararepresentanter

Å være fast representant betyr at man er den som kommer på møter, debatterer og er med og stemmer. Om man ikke kan komme på et møte, er det de som er varaer som kommer istedenfor.

Ikke mulighet til å bli supplert nå? Fortvil ikke, ordinært valg til Studentparlamentet for 01.07.20-30.06.21 utlyses og velges i løpet av våren 😊

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål