STA innkaller med dette til allmøte mandag 03.februar 2020, klokken 16.15 i Uglandstua, Grimstad.

Agenda for møtet er å be om lov til å supplere Studentparlamentet. I følge Universitets- og høyskoleloven, §4.1, punkt 2, skal det avholdes urnevalg blant studentene til Studentparlamentet, såfremt ikke et enstemmig allmøte bestemmer noe annet.

Dagens situasjon er at det mangler faste representanter i Studentparlamentet fra teknologi og realfag, samt vararepresentanter på flere av de andre fakultetene og avdeling for lærerutdanning.

Skulle et enstemmig allmøte godkjenne at STA får supplere Studentparlamentet, vil det settes i gang en suppleringsprosess på begge campuser, i samarbeid med UiA.

Alle er velkomne!

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål