Please find information in English at the bottom of this page.

Norges viktigste politiske studentarrangement

17-19.april 2020 holdes Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte i Tønsberg. Landsmøtet er Norsk studentorganisasjons øverste beslutningsorgan. I den sammenheng sender UiA en gruppe studenter, også kalt en delegasjon, til møtet.

For å bli med kan du still til verv som delegat og representere UiA på landsmøtet. Transport, kost og losji dekkes for alle deltakere.

Hvordan du kan stille til vervet og bli delegat

Vennligst fyll inn dette skjemaet, også vil valgkomiteen ta kontakt med deg.

Frist for å stille og bli vurdert av STAs Valgkomité er fredag 10. januar 2020. Du kan fortsatt stille etter denne fristen, men du er ikke garantert å bli vurdert av av Valgkomiteen!

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widgets_ContactForm_Widget”][/siteorigin_widget]

Valgkomiteen kan sende forespørsel om utvidet kandiatskjema til kandidatene som stiller. Denne besvares og returneres til valgkomiteen. Kandiatskjemaet skal sendes til sta@uia.no. Spørsmål om vervet kan sendes til sta@uia.no.

Mer informasjon

Studentparlamentet ved UiA velger studenter til vervet på valgforsamlingen som holdes 22. januar 2020.

På valgforsamlingen skal det velges 9 delegater med 9 varadelegater.

Intervjuene gjennomføres på STA-kontoret, på de følgende tidspunkt:

  1. januar kl. 17:00 til 21:00
  2. januar kl. 12:00 til 18:00
  3. januar kl. 17:00 til 20:00

Mandat

20.november 2019 vedtok Studentparlamentet det følgende mandatet som delegasjonens medlemmer må følge:

  • Både faste- og varadelegater plikter seg til å sette seg godt inn i sakene som skal behandles på landsmøtet.
  • Delegasjonen skal avholde minst fire (4) interne formøter i forkant av landsmøtet.
  • Både faste- og varadelegater forplikter seg til å delta på de interne formøtene.
  • Delegasjonen skal så langt det lar seg gjøre delta på det nasjonale formøtet til landsmøtet.
  • Delegasjonen konstituerer selv delegasjonsleder. Leder skal være en av de faste delegatene.
  • Delegasjonensstandpunkter skal gjenspeile STAs vedtatte politikk

 

Information in English

AT THE STUDENT PARLIAMENT MEETING ON THE 22nd OF JANUARY 2020, THE STUDENT PARLIAMENT WILL BE ELECTING STUDENTS FOR THESE POSITIONS:

Delegation to the National Union of Students in Norway’s national meeting. The meeting will be held 17-19. April 2020. The meeting will be in Norwegian.

The Student Parliament shall elect 9 regular representatives and 9 vice representatives. You can read more about NSO here: www.student.no

The deadline for standing for election and being interviewed by STAs Election committee is Wednesday the 08th of January 2020.

You can register here:

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widgets_ContactForm_Widget”][/siteorigin_widget]

You can also send a Candidate form to sta@uia.no. Questions? Contact sta@uia.no

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål