//Tekst og bilder: Adam Tzur, Kommunikasjonsansvarlig i STA

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Hero_Widget”][/siteorigin_widget]

Sammendrag

Som parlamentsmedlem får du delta på spennende arrangementer og seminarer. Oppstartsseminaret dekkes av STA og er en helg med både faglig og sosialt påfyll. I parlamentsmøtene får du diskutert saker om blant annet elitestudier.

Er du lei av forsinket sensur? Vil du ha automatisk begrunnelse på karakterer? Studentparlamentet har nylig vedtatt at STA skal jobbe med disse problemene.

Hva er Studentparlamentet (SP)?

Studentparlamentet består av UiAs egne studenter! Hvert år holdes det valg hvor du kan stille for å representere ditt fakultet. Når du er i parlamentet deltar du på månedlige parlamentsmøter. På disse møtene diskuterer vi politiske saker som er relevante for studentene og universitetet. 

Eksempler på ting som diskuteres og stemmes over er:

  • Saker som er i vinden (f.eks. «skal vi ha elitestudier på UiA?»)
  • Hva STA-styret skal jobbe mot
  • Om nye linjeforeninger og studentaktiviteter kan bli medlemmer i studentorganisasjonen (STA)

I tillegg velger parlamentet studenter til ulike råd, styrer og utvalg ved UiA, STA og Norsk Studentorganisasjon (NSO). 

Hvordan er hverdagen som parlamentsmedlem?

STA og SP finner på mye spennende sammen, både sosialt og faglig. Vi møtes på arrangementer, seminarer, parlamentsmøter, semesteravslutninger, lunsjer, stands, og mer!

Oppstartsseminar

Semesteret startet med at vi reiste til Arendal for en helg. Her bodde vi på hotell, og parlamentet fikk opplæring i studentorganisasjonen, debatteknikk og studentdemokrati.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Hero_Widget”][/siteorigin_widget]

Her er noen av tilbakemeldingene fra parlamentet om seminaret:

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Tabs_Widget”][/siteorigin_widget]

Ansvar som parlamentsmedlem

Som medlem er hovedansvaret ditt å forberede deg og bli med på møtene i Studentparlamentet. Dette gjøres ved å lese sakspapirer og gjøre deg opp meninger om sakene. Samtidig kan du gå gjennom sakene med de andre parlamentsmedlemmene på ditt fakultet! 

Det er lav terskel å bli med, og det er ingen krav til erfaring.

“Det er overraskende enkelt å ta ordet hvis du først kaster deg frempå (…) Dersom [parlamentet] hører et godt argument så kan de endre mening” – Eline Øverbø Roaldsøy, parlamentsmedlem

 

“Jeg hadde ingen erfaring fra før av, [men] jeg fikk skikkelig mersmak for det (…) Under voteringene så sitter jeg med skikkelig høy puls” – Fredrik Arntzen, parlamentsmedlem

Semesterets to første parlamentsmøter

Visste du at det serveres gratis mat på SP-møtene?

 

De første parlamentsmøtene har vært svært innholdsrike! Her er noe av det vi har jobbet med.

Vi har behandlet og vedtatt ny handlingsplan for studentorganisasjonen. STA skal blant annet arbeide for

  • innføring av obligatorisk skriftlig begrunnelse,
  • et botsystem for forsinket sensur,
  • å opprette et miljø- og bærekraftutvalg på UiA og
  • å få flere mentorskap på UiA.

Parlamentet har også vedtatt budsjettet for 2020!

Samtidig har STA fått to nye medlemmer:

  • Framtiden i våre hender – Kristiansand Studentlag  

Velkommen til STA!

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål