Kjære studenter,

1.august skal jeg mønstre på som rektor på UiA. Det gleder jeg meg til!  Noe av det jeg ser aller mest frem til, er å samarbeide med dere studenter. Jeg har en visjon om at UiA skal bli kjent nasjonalt som en institusjon som gir studentene mange muligheter til å involvere seg og å påvirke sin hverdag, og som en institusjon med en kultur for at studentene griper de mulighetene de får! Begge deler må til for at studentene skal bli reelle partnere i utviklingen av universitetet.

Det er mye som tyder på at vi er på god vei. Jeg er veldig glad for å ha fått muligheten til å være med på studentparlamentets valgmøte. Her var det mange med stort engasjement for universitetet! I valgtalene var det flere som nevnte FNs bærekraftsmål.

Jeg er både glad og lettet over at studentene har vært så tydelige på at de vil bidra til at UiA aktivt engasjerer seg på dette området. Her må vi tenke godt sammen om hvordan vi skal få bærekraftsmålene integrert i vår virksomhet på en meningsfull måte. En annen viktig sak som ble nevnt, var studentenes psykiske helse. Her har vi alle et felles ansvar for å ta godt i mot alle studenter og å ta vare på dem som sliter med å finne seg til rette. Flere fakultet har tatt initiativ til mentorprogram for førsteårsstudenter. Jeg håper at det vil ha en positiv effekt, og vil sørge for at erfaringene blir spredt til alle fagmiljøene. Årene som student er noen av de viktigste i livet – her tar man store valg som har konsekvenser for hvilken vei livet tar videre.  Det er både spennende og utfordrende å være med på å legge rammene for at alle får blomstre og utvikle seg under studietiden.

God sommer til dere alle sammen!

Hilsen Sunniva Whittaker
Påtroppende rektor, Universitetet i Agder

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål