STA logo studentorganisasjonen i agder

 

Studentorganisasjonen i Agder (STA) har valgt å utvide fristen for å stille til Studentparlamentet og fakultetsstyrene/styret til avdeling for lærerutdanning til onsdag 10.04 kl. 23:59, grunnet for få kandidater til vervene.

– Vi ser dessverre at vi mangler kandidater til å fylle plassene i Studentparlamentet, noe som er veldig beklagelig, forklarer STA-leder Benedicte Nordlie. – Vi ønsker ikke å starte perioden til det nye studentparlamentet med en suppleringsprosess, og ser det derfor som hensiktsmessig å utvide perioden, for å gjøre et siste forsøk på å få inn nok kandidater.

Ved utgang av fristen, fredag 23:59, var det 45 kandidater som hadde stilt til valg, og av disse var det 9 som kun hadde stilt til fakultetsstyrene. Fordelingen er som følger:

Helse- og idrettsvitenskap: 7 kandidater

Humaniora og pedagogikk: 5 kandidater

Kunstfag: 5 kandidater

Teknologi- og realfag: 3 kandidater

Samfunnsvitenskapelig: 13 kandidater

Handelshøyskolen: 7 kandidater

Avdeling for lærerutdanning: 5 kandidater

Til studentparlamentet mangler det 4 kandidater til å fylle de faste plassene, 2 fra fakultet for teknolog- og realfag, og 2 fra humaniora og pedagogikk. Det mangler også kandidater til å fylle varaplassene på alle fakultet, med unntak av samfunnsvitenskapelig fakultet.

Når det kommer til fakultetsstyrene/avdelingsstyret for LU er det nok kandidater til å fylle de faste plassene på alle fakultet, men det mangler nok kandidater til å fylle varaplassene på kunstfag, teknologi- og realfag, handelshøyskolen og avdeling for lærerutdanning.

– Vi står ovenfor en uheldig situasjon, hvor vi står i fare for at ikke alle studentene er representert tilstrekkelig i Studentparlamentet. Derfor håper STA nå at vi, både studenter og ansatte ved UiA, sammen kan sette inn en siste innsats for å få fylt de plassene vi mangler, sier Nordlie.

– Avslutningsvis ønsker vi å takke for et godt samarbeid med de ulike fakultetene. Vi ønsker særlig å berømme fakultet for kunstfag med hele 5 kandidater; det er gledelig å se at det er så mange kandidater som har stilt, da vi i denne perioden har manglet representanter fra dette fakultetet.

Interessert i å stille til valg?
All informasjonen finner du her: www.stastudent.no/valg

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål