Hva forbindes egentlig med Studentparlamentet ved UiA? Tenker studenter flest at det er en forsamling med (altfor) engasjerte studenter som diskuterer studentpolitikk høylytt? Eller tenker studentene kanskje at det er et slags “Student-storting”?

Høsten 2016 ble jeg selv valgt inn i Studentparlamentet – men kun som 3. vara for Samfunnsvitenskapelig fakultet. Jeg tenkte at studentpolitikk egnet seg på CVen, og at det kunne være en god utviklingsarena for meg som partipolitisk ungdomspolitiker. Til og med som 3.vara fikk jeg møte på alle parlamentsmøtene, og det ga meg mye erfaring og motivasjon til å fortsette. Våren 2018 ble jeg valgt inn som Fagpolitisk ansvarlig i STA-styret; det viser at det er muligheter for alle som ønsker å starte sin ‘karriere’ i Studentparlamentet.

Som et nytt parlamentsmedlem får man erfare at en realist ofte har andre perspektiver enn en samfunnsviter. Representanter fra de ulike fakultetene bidrar til diskusjonen, og får deg til å innse at det finnes andre løsninger enn nettopp de du trodde var de eneste. Som en kollegial diskusjonsarena søker Studentparlamentet å vedta den politikken som er best for studentene.

I Studentparlamentet lærer man å beherske ulike debatteknikker, og man blir mer komfortabel med å ta ordet og løfte frem sine meninger. Det er absolutt rom for å ta feil, og man får et viktig nettverk av engasjerte studenter. Tiden i Studentparlamentet gjør at du vokser som student – man merker en utrolig personlig vekst og som gjør at man igjen ivrer etter å engasjere seg mer.

Diskusjon på tvers av fakultetene gjør at man ivaretar studentstemmen fra de seks fakultetene og avdeling for lærerutdanning. Som representant for sitt eget fakultet får man for det første en følelse av prestisje og stolthet, men også et større ansvar for å kunne ivareta medstudenters interesser. Det er det viktig å huske på.

Om dette høres interessant ut for deg – still til valg!

Andreas Gravdahl
Fagpolitisk ansvarlig
Studentorganisasjonen i Agder

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål