12.februar ble endelig tallene fra Studiebarometeret 2018 sluppet. Undersøkelsen sier noe om hvor fornøyd studenter i høyere utdanning er med sine studier. For STA er det interessant å se nærmere på hva våre lokale studenter sier, og bruke tallene inn i vårt daglige arbeid for å gjøre UiA enda bedre.

Du kan lese hele rapporten her.

De fleste er fornøyde
Av de 31 000 studentene som svarte på undersøkelsen sier de fleste at de er fornøyde med sin utdanning. Dette er i samsvar med de tidligere årene, og er et godt resultat å ta utgangspunkt i. Et annet funn som også samsvarer med de tidligere årene er at studentene er minst fornøyde med tilbakemelding og veiledning og mulighet til medvirkning. Dette er områder som går igjen år etter år, og som STA jobber mye med å forbedre på UiA.

Et annet interessant punkt å trekke frem er at studiebarometeret har målt hvor fornøyde studentene er med tanke på overgangen fra videregående til høyere utdanning. De fleste mener at de forventningene de har til høyere utdanning samsvarer med virkeligheten. Likevel avdekker undersøkelsen at det finnes forbedringspotensialer. STA er i kontakt med UiA hvordan de jobber for å forbedre overgangen til høyere utdanning. Heldigvis er vi så heldige at vi går på et universitet som har flere tiltak for å lette overgangen, både gjennom mentorskap og fokus på akademisk skriving og lesing. Mye gjøres, men Studiebarometeret viser at dette er et arbeid som må være i kontinuerlig utvikling.

Utfordringer med praksis og tilknytning til arbeidslivet.
Selv om høyere utdanning har stort fokus på at studenter skal være tettere tilknyttet praksis og arbeidsliv, oppgir studenter en middels tilfredshet på dette området. Studenter synes at kommunikasjon mellom utdanningsinstitusjon og praksissted er utfordrende, samt at man har for lite praksis i sitt studieløp. UiA vil i 2020 ferdigstille sin strategi hvor et av punktene er studenttilknytning til arbeidslivet. Når Studiebarometeret er med å avdekke hull nasjonalt sett i denne satsingen, er vi fornøyde med at UiA har et særskilt fokus på området. Innspillene både fra lokale studenter i praksis og den brede tilbakemeldingen fra Studiebarometeret, mener vi er gode bidra til hvordan ordningen kan forbedres.

Gullstjerne i boka til UiA
Til slutt ønsker vi å trekke frem årets positive nyhet for vårt universitet, vi har nemlig landets mest fornøyde studenter i vernepleie-programmet i Grimstad. Vi ønsker å gratulere dem, og håper at flere tar inspirasjon fra deres gode arbeid.

Her kan du lese hva UiA sier om resultatene av studiebarometeret.

Studenter fra UiA fikk også uttale seg om et av temaene i studiebarometeret på riksdekkende TV. Klippet kan du se 15 minutter og 15 sekunder inn i Dagserrevyen her. 

Benedicte Nordlie, leder STA.

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål