STA annonserer herved at det er mulig å være med i Studentparlamentet (SP) våren 2019. Man vil være representant fra januar til juni 2019, og det er seks møter i den gitte tidsperioden.

Er du interessert i å bli supplert kan du sende dette kandidatskjema til sta@uia.no innen 25.01.19. Spørsmål til prosessen eller hva SP er? Ta kontakt med sta@uia.no.

Studentparlamentet (SP) er det øverste organet i Studentorganisasjonen i Agder (STA), og består av studentrepresentanter fra alle seks fakulteter og avdeling for lærerutdanning på UiA. Normalt sett velges SP ved urnevalg hvert vårsemester, dette betyr at alle studentene på UiA kan stemme på kandidater ved sitt fakultet/avdeling gjennom elektronisk valg.

Denne høsten har dessverre flere av representantene i SP valgt å trekke seg. Dette skyldes blant annet at de er ferdige som studenter, eller at de har dratt på utveksling. Resultatet av dette er at få representanter har møtt opp på SP-møtene, noe STA mener er uheldig for studentdemokratiet.

Med bakgrunn i dette ble det avholdt et allmøte 22.11, der et enstemmig Allmøte gav STA godkjenning til en suppleringsprosess.

Å supplere betyr at man ikke avholder valg på vanlig vis, men at man finner studenter som ønsker å være med i en gitt periode.

Per i dag mangler det 18 representanter i SP, disse fordeler seg slik: 

  • Fakultet for helse- og idrettsvitenskap: 1 fast representant og 4 vararepresentanter
  • Fakultet for humaniora og pedagogikk: 2 vararepresentanter
  • Fakultet for kunstfag: 2 faste representanter og 2 vararepresentanter
  • Fakultet for teknologi og realfag: 1 vararepresentant
  • Fakultet for samfunnsvitenskap: 1 vararepresentant
  • Handelshøyskolen ved UiA: 2 vararepresentanter
  • Avdeling for lærerutdanning: 3 vararepresentanter

Å være fast representant betyr at man er den som kommer på møter, debatterer og er med og stemmer. Om man ikke kan komme på et møte, er det de som er varaer som kommer istedenfor.

Vi håper at DU søker!

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål